VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Niên Giám Tin Lành

Niên Giám :: Website Tin Lành mới

SốNgày Cập NhậtWebsiteLuợt Xem 
Baptist
19/11/2007 Aloha Vietnamese Baptist1429Xem Thêm
29/13/2007 Central Baptist Church1176Xem Thêm
32/18/2009 College Avenue Vietnamese Baptist Church1121Xem Thêm
410/5/2009 Columbia Baptist Church1529Xem Thêm
54/15/2012 First Baptist Church Pearland851Xem Thêm
62/22/2011 Hội Thánh Báp Tít Đời Sống MớI1284Xem Thêm
72/22/2011 Hội Thánh Báp Tít High Point951Xem Thêm
87/9/2008 Hội Thánh Báp Tít Người Việt Oslo1423Xem Thêm
910/7/2012 Hội Thánh Báp Tít Việt Nam, Sugar Land2085Xem Thêm
1011/25/2011 Hội Thánh Báptít Ân Điển4123Xem Thêm
111/19/2014 Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm1672Xem Thêm
124/3/2013 Hội Thánh Báp-tít Warner Robins1374Xem Thêm
132/22/2009 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando Florida1753Xem Thêm
141/2/2012 Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Ðiển1035Xem Thêm
151/26/2008 Hội Thánh Tin Lành Bap-Tít Hiệp Nhất1793Xem Thêm
161/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento2330Xem Thêm
174/21/2013 Hội-Thánh Báp-Tít Việt Nam New Orleans1644Xem Thêm
189/13/2007 Hoi Thanh Baptist Tinh Thuong1557Xem Thêm
199/21/2013 Hoi Thanh Phuc Hung Dac Thang ( Victory Revival Church)1557Xem Thêm
208/8/2014 Hoi Thanh Tin lanh Bap-Tit Albuquerque1442Xem Thêm
2111/11/2009 Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong3485Xem Thêm
2211/25/2011 Justified Baptist Church1057Xem Thêm
231/25/2008 Plano Vietnamese Baptist Church1579Xem Thêm
241/21/2013 Sachse Vietnamese Baptist Church781Xem Thêm
2512/18/2013 Thien An Vietnamese Baptist Church1642Xem Thêm
261/26/2008 United Gospel Church1142Xem Thêm
27 VBC1343Xem Thêm
287/9/2011 Vietnamese Agape Baptist Church1333Xem Thêm
294/29/2008 Vietnamese Alliance Baptist Church-Chicago2322Xem Thêm
3010/14/2007 Vietnamese Baptist Church1113Xem Thêm
319/29/2007 Vietnamese Baptist Church1314Xem Thêm
329/13/2007 Vietnamese Baptist Church1441Xem Thêm
334/1/2014 Vietnamese Baptist Church831Xem Thêm
341/26/2008 Vietnamese Baptist Church2209Xem Thêm
3510/29/2007 Vietnamese Baptist Church1204Xem Thêm
3612/20/2007 Vietnamese Baptist Church1329Xem Thêm
374/17/2011 Vietnamese Baptist Church of Westminster1373Xem Thêm
386/18/2010 Vietnamese Bible Baptist Church1069Xem Thêm
397/26/2008 Vietnamese Community Baptist Church1561Xem Thêm
40 Vietnamese Community Church1116Xem Thêm
419/11/2007 Vietnamese Faith Baptist Church1077Xem Thêm
424/30/2011 Vietnamese Gospel Baptist Church923Xem Thêm
437/26/2008 Vietnamese Gospel Baptist Church1404Xem Thêm
441/26/2008 Vietnamese Hope Baptist Church1314Xem Thêm
459/13/2007 Vietnamese Hope Baptist church1173Xem Thêm
461/26/2008 Vietnamese Lincoln Street Baptist Church1310Xem Thêm
478/20/2008 Vietnamese New Life Fellowship1880Xem Thêm
481/2/2012 West Houston Vietnamese Baptist Church2541Xem Thêm
CMA
497/6/2008 Alliance Evangelical Church1856Xem Thêm
5011/16/2008 Giáo Hạt Việt Nam Hòa Kỳ1407Xem Thêm
518/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Đà-lạt - Việt-Nam2100Xem Thêm
523/19/2008 Hội Thánh Tin Lành Đá Nổi915Xem Thêm
532/11/2012 Hội Thánh Tin Lành Austin1589Xem Thêm
5412/8/2013 Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA720Xem Thêm
551/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Gia Định1320Xem Thêm
561/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Greenfield783Xem Thêm
572/14/2010 Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego1431Xem Thêm
588/14/2014 Hội Thánh Tin Lành Lynnwood1432Xem Thêm
597/5/2011 Hội Thánh Tin Lành Midway City1342Xem Thêm
601/28/2014 Hội Thánh Tin Lành Nam Florida1065Xem Thêm
616/19/2008 Hội thánh Tin lành New York1200Xem Thêm
621/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương1260Xem Thêm
631/15/2013 Hội Thánh Tin Lành San Bernardino794Xem Thêm
641/8/2012 Hội Thánh Tin Lành San Diego1548Xem Thêm
651/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước1449Xem Thêm
661/28/2012 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Bắc1508Xem Thêm
671/6/2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond310Xem Thêm
688/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Westminster1686Xem Thêm
696/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Castro Valley1461Xem Thêm
701/28/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Duong Song2135Xem Thêm
719/14/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Omaha1543Xem Thêm
722/11/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Thuy Si1776Xem Thêm
7310/16/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Uc Sydney2523Xem Thêm
7410/2/2007 Houston Vietnamese Christian Church1536Xem Thêm
7512/19/2012 HTTL Loi Hang Song1164Xem Thêm
769/9/2011 HTTL Toronto1395Xem Thêm
7712/19/2012 HTTLVN Mississauga1515Xem Thêm
7810/19/2007 Next Generation Christian Fellowship1013Xem Thêm
793/13/2011 Northwest Houston Vietnamese Alliance Church1522Xem Thêm
804/7/2014 Seattle Vietnamese Christian Church1508Xem Thêm
8110/22/2010 Tổng Liên Hội HTTLVN-MN5702Xem Thêm
82 VAC937Xem Thêm
839/28/2007 VAC1372Xem Thêm
84 VAC971Xem Thêm
859/11/2007 VAC856Xem Thêm
86 VAC1083Xem Thêm
871/1/2007 VCCC1116Xem Thêm
8810/14/2007 Vietnamese Alliance Church of Greenville1308Xem Thêm
897/24/2008 Vietnamese Alliance Church of Houston1993Xem Thêm
909/11/2007 Vietnamese Alliance Church of Lincoln2049Xem Thêm
9112/31/2007 Vietnamese Alliance Church of Minnesota1376Xem Thêm
9212/3/2009 Vietnamese Alliance Church of Philadelphia1554Xem Thêm
939/13/2007 Vietnamese Alliance Church of San Fernando Valley1167Xem Thêm
948/24/2010 Vietnamese Bible Fellowship Church1307Xem Thêm
959/23/2007 Vietnamese Christian Church1407Xem Thêm
969/12/2018 Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood1441Xem Thêm
973/1/2007 Vietnamese Evangelical Church of Orange1518Xem Thêm
989/28/2007 Vietnamese Grace Alliance Church1131Xem Thêm
Episcopal
99 Saint Patrick's Episcopal Church949Xem Thêm
Evangelical
10011/16/2008 Giáo Hạt Pháp1171Xem Thêm
1017/9/2008 Hội Thánh Tin Lành Melbourne, Australia1754Xem Thêm
1027/24/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Bankstown1062Xem Thêm
1036/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Singapore1149Xem Thêm
10410/15/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Hoa Lan929Xem Thêm
1051/11/2013 Tổng Hội Tin Lành Úc Châu830Xem Thêm
10610/15/2007 VEC989Xem Thêm
1071/24/2010 Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley1750Xem Thêm
Lutheran
1082/1/2014 Vietnamese Lutheran Church1172Xem Thêm
Mennonite
10911/28/2009 Allentown Vietnamese Gospel Mennonite Church1123Xem Thêm
1103/6/2010 Calgary Vietnamese Mennonite Church1318Xem Thêm
111 Edmonton Vietnamese Mennonite Church988Xem Thêm
1124/1/2014 Vietnamese Christian Church803Xem Thêm
Others
11311/25/2011 Gateway City Church938Xem Thêm
1145/30/2014 Hội Thánh Nguồn Sống1195Xem Thêm
1151/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng752Xem Thêm
1162/9/2009 Hoi Thanh Co Doc Cai Cach917Xem Thêm
117 Hoi Thanh Phuc Am Tren Phong Cao928Xem Thêm
11810/20/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Kirkwood1653Xem Thêm
119 Vietnamese Christian Assembly of God Church979Xem Thêm
1205/16/2008 Vietnamese Christian Community Church1015Xem Thêm
1212/6/2010 Vietnamese Light House Church1123Xem Thêm
12210/31/2007 Vietnamese Saddleback Church1144Xem Thêm
123 Vietnamese-American Community Church1268Xem Thêm
1246/23/2011 Villawood Anglican844Xem Thêm
Presbyterian
1259/21/2013 Bellaire Vietnamese Church1009Xem Thêm
1264/21/2013 Bethany Vietnamese Presbyterian Church1234Xem Thêm
1276/5/2012 Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh1062Xem Thêm
1289/14/2007 Resurrection Orthodox Presbyterian Church937Xem Thêm
129 Saigon Reformed Presbyterian Church1014Xem Thêm
1307/22/2008 Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove4163Xem Thêm
United Methodist
1315/16/2014 Good Shepherd UMC730Xem Thêm
1321/8/2008 Hội Thánh Giám Lý Đức Tin Sống1163Xem Thêm
1339/21/2013 Hội Thánh Giám Lý Brentwood1288Xem Thêm
1341/24/2014 Hoi Thanh Giam Ly Riverside889Xem Thêm
1355/14/2008 Vietnamese United Methodist Church1260Xem Thêm

Thành Phố:
Giáo Hội:
Thể Loại:
Tiểu Bang/Tỉnh:
Quốc Gia:

Cập Nhật Niên Giám :: Mới Cập Nhật :: Mới Xem Share ::

httl.org