VietChristian
VietChristian
svtk.net

Niên Giám Tin Lành

Niên Giám :: Website Tin Lành mới

SốNgày Cập NhậtWebsiteLuợt Xem 
Baptist
19/11/2007 Aloha Vietnamese Baptist1530Xem Thêm
29/13/2007 Central Baptist Church1255Xem Thêm
32/18/2009 College Avenue Vietnamese Baptist Church1216Xem Thêm
410/5/2009 Columbia Baptist Church1592Xem Thêm
54/15/2012 First Baptist Church Pearland905Xem Thêm
62/22/2011 Hội Thánh Báp Tít Đời Sống MớI1380Xem Thêm
72/22/2011 Hội Thánh Báp Tít High Point1027Xem Thêm
87/9/2008 Hội Thánh Báp Tít Người Việt Oslo1530Xem Thêm
910/7/2012 Hội Thánh Báp Tít Việt Nam, Sugar Land2175Xem Thêm
1011/25/2011 Hội Thánh Báptít Ân Điển4201Xem Thêm
111/19/2014 Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm1736Xem Thêm
124/3/2013 Hội Thánh Báp-tít Warner Robins1430Xem Thêm
1312/29/2019 Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển Tacoma615Xem Thêm
142/22/2009 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando Florida1878Xem Thêm
151/2/2012 Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Ðiển1126Xem Thêm
161/26/2008 Hội Thánh Tin Lành Bap-Tít Hiệp Nhất1890Xem Thêm
171/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento2406Xem Thêm
184/21/2013 Hội-Thánh Báp-Tít Việt Nam New Orleans1726Xem Thêm
199/13/2007 Hoi Thanh Baptist Tinh Thuong1678Xem Thêm
209/21/2013 Hoi Thanh Phuc Hung Dac Thang ( Victory Revival Church)1664Xem Thêm
218/8/2014 Hoi Thanh Tin lanh Bap-Tit Albuquerque1556Xem Thêm
2211/11/2009 Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong3589Xem Thêm
2311/25/2011 Justified Baptist Church1151Xem Thêm
241/25/2008 Plano Vietnamese Baptist Church1642Xem Thêm
251/21/2013 Sachse Vietnamese Baptist Church860Xem Thêm
2612/18/2013 Thien An Vietnamese Baptist Church1714Xem Thêm
271/26/2008 United Gospel Church1214Xem Thêm
28 VBC1414Xem Thêm
297/9/2011 Vietnamese Agape Baptist Church1415Xem Thêm
304/29/2008 Vietnamese Alliance Baptist Church-Chicago2386Xem Thêm
3112/20/2007 Vietnamese Baptist Church1385Xem Thêm
324/1/2014 Vietnamese Baptist Church878Xem Thêm
3310/14/2007 Vietnamese Baptist Church1162Xem Thêm
341/26/2008 Vietnamese Baptist Church2290Xem Thêm
359/13/2007 Vietnamese Baptist Church1496Xem Thêm
3610/29/2007 Vietnamese Baptist Church1269Xem Thêm
379/29/2007 Vietnamese Baptist Church1353Xem Thêm
384/17/2011 Vietnamese Baptist Church of Westminster1442Xem Thêm
396/18/2010 Vietnamese Bible Baptist Church1125Xem Thêm
407/26/2008 Vietnamese Community Baptist Church1643Xem Thêm
41 Vietnamese Community Church1174Xem Thêm
429/11/2007 Vietnamese Faith Baptist Church1122Xem Thêm
434/30/2011 Vietnamese Gospel Baptist Church987Xem Thêm
447/26/2008 Vietnamese Gospel Baptist Church1462Xem Thêm
451/26/2008 Vietnamese Hope Baptist Church1391Xem Thêm
469/13/2007 Vietnamese Hope Baptist church1228Xem Thêm
471/26/2008 Vietnamese Lincoln Street Baptist Church1372Xem Thêm
488/20/2008 Vietnamese New Life Fellowship1941Xem Thêm
491/2/2012 West Houston Vietnamese Baptist Church2613Xem Thêm
CMA
507/6/2008 Alliance Evangelical Church1919Xem Thêm
5111/16/2008 Giáo Hạt Việt Nam Hòa Kỳ1531Xem Thêm
528/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Đà-lạt - Việt-Nam2251Xem Thêm
533/19/2008 Hội Thánh Tin Lành Đá Nổi979Xem Thêm
542/11/2012 Hội Thánh Tin Lành Austin1671Xem Thêm
5512/8/2013 Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA780Xem Thêm
561/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Gia Định1407Xem Thêm
571/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Greenfield856Xem Thêm
582/14/2010 Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego1501Xem Thêm
596/9/2019 Hội Thánh Tin Lành Lynnwood1606Xem Thêm
607/5/2011 Hội Thánh Tin Lành Midway City1423Xem Thêm
611/28/2014 Hội Thánh Tin Lành Nam Florida1148Xem Thêm
626/19/2008 Hội thánh Tin lành New York1307Xem Thêm
631/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương1353Xem Thêm
641/15/2013 Hội Thánh Tin Lành San Bernardino865Xem Thêm
651/8/2012 Hội Thánh Tin Lành San Diego1627Xem Thêm
661/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước1558Xem Thêm
671/28/2012 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Bắc1590Xem Thêm
681/6/2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond408Xem Thêm
698/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Westminster1767Xem Thêm
706/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Castro Valley1546Xem Thêm
711/28/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Duong Song2228Xem Thêm
729/14/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Omaha1604Xem Thêm
732/11/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Thuy Si1862Xem Thêm
7410/16/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Uc Sydney2632Xem Thêm
7510/2/2007 Houston Vietnamese Christian Church1606Xem Thêm
7612/19/2012 HTTL Loi Hang Song1246Xem Thêm
779/9/2011 HTTL Toronto1446Xem Thêm
7812/19/2012 HTTLVN Mississauga1589Xem Thêm
7910/19/2007 Next Generation Christian Fellowship1066Xem Thêm
803/13/2011 Northwest Houston Vietnamese Alliance Church1613Xem Thêm
814/7/2014 Seattle Vietnamese Christian Church1585Xem Thêm
8210/22/2010 Tổng Liên Hội HTTLVN-MN5864Xem Thêm
83 VAC1003Xem Thêm
849/28/2007 VAC1425Xem Thêm
85 VAC1025Xem Thêm
869/11/2007 VAC911Xem Thêm
87 VAC1132Xem Thêm
881/1/2007 VCCC1191Xem Thêm
8910/14/2007 Vietnamese Alliance Church of Greenville1395Xem Thêm
907/24/2008 Vietnamese Alliance Church of Houston2083Xem Thêm
919/11/2007 Vietnamese Alliance Church of Lincoln2155Xem Thêm
9212/31/2007 Vietnamese Alliance Church of Minnesota1465Xem Thêm
9312/3/2009 Vietnamese Alliance Church of Philadelphia1623Xem Thêm
949/13/2007 Vietnamese Alliance Church of San Fernando Valley1215Xem Thêm
958/24/2010 Vietnamese Bible Fellowship Church1383Xem Thêm
969/23/2007 Vietnamese Christian Church1462Xem Thêm
979/12/2018 Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood1552Xem Thêm
983/1/2007 Vietnamese Evangelical Church of Orange1591Xem Thêm
999/28/2007 Vietnamese Grace Alliance Church1176Xem Thêm
Episcopal
100 Saint Patrick's Episcopal Church1015Xem Thêm
Evangelical
10111/16/2008 Giáo Hạt Pháp1240Xem Thêm
1027/9/2008 Hội Thánh Tin Lành Melbourne, Australia1844Xem Thêm
1037/24/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Bankstown1130Xem Thêm
1046/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Singapore1219Xem Thêm
10510/15/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Hoa Lan999Xem Thêm
1061/11/2013 Tổng Hội Tin Lành Úc Châu889Xem Thêm
10710/15/2007 VEC1042Xem Thêm
1081/24/2010 Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley1810Xem Thêm
Lutheran
1092/1/2014 Vietnamese Lutheran Church1208Xem Thêm
Mennonite
11011/28/2009 Allentown Vietnamese Gospel Mennonite Church1183Xem Thêm
1113/6/2010 Calgary Vietnamese Mennonite Church1401Xem Thêm
112 Edmonton Vietnamese Mennonite Church1034Xem Thêm
1134/1/2014 Vietnamese Christian Church852Xem Thêm
Others
11411/25/2011 Gateway City Church988Xem Thêm
1155/30/2014 Hội Thánh Nguồn Sống1334Xem Thêm
1161/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng841Xem Thêm
1172/9/2009 Hoi Thanh Co Doc Cai Cach976Xem Thêm
118 Hoi Thanh Phuc Am Tren Phong Cao993Xem Thêm
11910/20/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Kirkwood1745Xem Thêm
120 Vietnamese Christian Assembly of God Church1033Xem Thêm
1215/16/2008 Vietnamese Christian Community Church1116Xem Thêm
1222/6/2010 Vietnamese Light House Church1168Xem Thêm
12310/31/2007 Vietnamese Saddleback Church1215Xem Thêm
124 Vietnamese-American Community Church1340Xem Thêm
1256/23/2011 Villawood Anglican902Xem Thêm
Presbyterian
1269/21/2013 Bellaire Vietnamese Church1073Xem Thêm
1274/21/2013 Bethany Vietnamese Presbyterian Church1296Xem Thêm
1286/5/2012 Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh1125Xem Thêm
1299/14/2007 Resurrection Orthodox Presbyterian Church988Xem Thêm
130 Saigon Reformed Presbyterian Church1067Xem Thêm
1317/22/2008 Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove4227Xem Thêm
United Methodist
1325/16/2014 Good Shepherd UMC781Xem Thêm
1331/8/2008 Hội Thánh Giám Lý Đức Tin Sống1238Xem Thêm
1349/21/2013 Hội Thánh Giám Lý Brentwood1344Xem Thêm
1351/24/2014 Hoi Thanh Giam Ly Riverside955Xem Thêm
1365/14/2008 Vietnamese United Methodist Church1331Xem Thêm

Thành Phố:
Giáo Hội:
Thể Loại:
Tiểu Bang/Tỉnh:
Quốc Gia:

Cập Nhật Niên Giám :: Mới Cập Nhật :: Mới Xem Share ::