VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Niên Giám Tin Lành

Niên Giám :: Website Tin Lành mới

SốNgày Cập NhậtWebsiteLuợt Xem 
Baptist
19/11/2007 Aloha Vietnamese Baptist1509Xem Thêm
29/13/2007 Central Baptist Church1241Xem Thêm
32/18/2009 College Avenue Vietnamese Baptist Church1198Xem Thêm
410/5/2009 Columbia Baptist Church1585Xem Thêm
54/15/2012 First Baptist Church Pearland895Xem Thêm
62/22/2011 Hội Thánh Báp Tít Đời Sống MớI1357Xem Thêm
72/22/2011 Hội Thánh Báp Tít High Point1016Xem Thêm
87/9/2008 Hội Thánh Báp Tít Người Việt Oslo1504Xem Thêm
910/7/2012 Hội Thánh Báp Tít Việt Nam, Sugar Land2155Xem Thêm
1011/25/2011 Hội Thánh Báptít Ân Điển4189Xem Thêm
111/19/2014 Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm1723Xem Thêm
124/3/2013 Hội Thánh Báp-tít Warner Robins1421Xem Thêm
132/22/2009 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando Florida1856Xem Thêm
141/2/2012 Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Ðiển1103Xem Thêm
151/26/2008 Hội Thánh Tin Lành Bap-Tít Hiệp Nhất1868Xem Thêm
161/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento2393Xem Thêm
174/21/2013 Hội-Thánh Báp-Tít Việt Nam New Orleans1711Xem Thêm
189/13/2007 Hoi Thanh Baptist Tinh Thuong1645Xem Thêm
199/21/2013 Hoi Thanh Phuc Hung Dac Thang ( Victory Revival Church)1640Xem Thêm
208/8/2014 Hoi Thanh Tin lanh Bap-Tit Albuquerque1532Xem Thêm
2111/11/2009 Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong3573Xem Thêm
2211/25/2011 Justified Baptist Church1133Xem Thêm
231/25/2008 Plano Vietnamese Baptist Church1631Xem Thêm
241/21/2013 Sachse Vietnamese Baptist Church840Xem Thêm
2512/18/2013 Thien An Vietnamese Baptist Church1701Xem Thêm
261/26/2008 United Gospel Church1201Xem Thêm
27 VBC1397Xem Thêm
287/9/2011 Vietnamese Agape Baptist Church1398Xem Thêm
294/29/2008 Vietnamese Alliance Baptist Church-Chicago2374Xem Thêm
3010/14/2007 Vietnamese Baptist Church1156Xem Thêm
319/29/2007 Vietnamese Baptist Church1346Xem Thêm
329/13/2007 Vietnamese Baptist Church1489Xem Thêm
334/1/2014 Vietnamese Baptist Church871Xem Thêm
341/26/2008 Vietnamese Baptist Church2277Xem Thêm
3510/29/2007 Vietnamese Baptist Church1260Xem Thêm
3612/20/2007 Vietnamese Baptist Church1375Xem Thêm
374/17/2011 Vietnamese Baptist Church of Westminster1426Xem Thêm
386/18/2010 Vietnamese Bible Baptist Church1114Xem Thêm
397/26/2008 Vietnamese Community Baptist Church1626Xem Thêm
40 Vietnamese Community Church1166Xem Thêm
419/11/2007 Vietnamese Faith Baptist Church1112Xem Thêm
424/30/2011 Vietnamese Gospel Baptist Church975Xem Thêm
437/26/2008 Vietnamese Gospel Baptist Church1450Xem Thêm
441/26/2008 Vietnamese Hope Baptist Church1375Xem Thêm
459/13/2007 Vietnamese Hope Baptist church1215Xem Thêm
461/26/2008 Vietnamese Lincoln Street Baptist Church1354Xem Thêm
478/20/2008 Vietnamese New Life Fellowship1929Xem Thêm
481/2/2012 West Houston Vietnamese Baptist Church2600Xem Thêm
CMA
497/6/2008 Alliance Evangelical Church1909Xem Thêm
5011/16/2008 Giáo Hạt Việt Nam Hòa Kỳ1507Xem Thêm
518/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Đà-lạt - Việt-Nam2200Xem Thêm
523/19/2008 Hội Thánh Tin Lành Đá Nổi954Xem Thêm
532/11/2012 Hội Thánh Tin Lành Austin1653Xem Thêm
5412/8/2013 Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA771Xem Thêm
551/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Gia Định1386Xem Thêm
561/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Greenfield842Xem Thêm
572/14/2010 Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego1486Xem Thêm
586/9/2019 Hội Thánh Tin Lành Lynnwood1554Xem Thêm
597/5/2011 Hội Thánh Tin Lành Midway City1410Xem Thêm
601/28/2014 Hội Thánh Tin Lành Nam Florida1133Xem Thêm
616/19/2008 Hội thánh Tin lành New York1291Xem Thêm
621/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương1332Xem Thêm
631/15/2013 Hội Thánh Tin Lành San Bernardino855Xem Thêm
641/8/2012 Hội Thánh Tin Lành San Diego1611Xem Thêm
651/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước1529Xem Thêm
661/28/2012 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Bắc1574Xem Thêm
671/6/2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond385Xem Thêm
688/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Westminster1750Xem Thêm
696/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Castro Valley1532Xem Thêm
701/28/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Duong Song2206Xem Thêm
719/14/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Omaha1593Xem Thêm
722/11/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Thuy Si1844Xem Thêm
7310/16/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Uc Sydney2610Xem Thêm
7410/2/2007 Houston Vietnamese Christian Church1595Xem Thêm
7512/19/2012 HTTL Loi Hang Song1228Xem Thêm
769/9/2011 HTTL Toronto1436Xem Thêm
7712/19/2012 HTTLVN Mississauga1574Xem Thêm
7810/19/2007 Next Generation Christian Fellowship1057Xem Thêm
793/13/2011 Northwest Houston Vietnamese Alliance Church1594Xem Thêm
804/7/2014 Seattle Vietnamese Christian Church1571Xem Thêm
8110/22/2010 Tổng Liên Hội HTTLVN-MN5818Xem Thêm
82 VAC992Xem Thêm
839/28/2007 VAC1416Xem Thêm
84 VAC1016Xem Thêm
859/11/2007 VAC902Xem Thêm
86 VAC1122Xem Thêm
871/1/2007 VCCC1177Xem Thêm
8810/14/2007 Vietnamese Alliance Church of Greenville1378Xem Thêm
897/24/2008 Vietnamese Alliance Church of Houston2067Xem Thêm
909/11/2007 Vietnamese Alliance Church of Lincoln2133Xem Thêm
9112/31/2007 Vietnamese Alliance Church of Minnesota1440Xem Thêm
9212/3/2009 Vietnamese Alliance Church of Philadelphia1610Xem Thêm
939/13/2007 Vietnamese Alliance Church of San Fernando Valley1202Xem Thêm
948/24/2010 Vietnamese Bible Fellowship Church1370Xem Thêm
959/23/2007 Vietnamese Christian Church1455Xem Thêm
969/12/2018 Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood1524Xem Thêm
973/1/2007 Vietnamese Evangelical Church of Orange1576Xem Thêm
989/28/2007 Vietnamese Grace Alliance Church1166Xem Thêm
Episcopal
99 Saint Patrick's Episcopal Church1001Xem Thêm
Evangelical
10011/16/2008 Giáo Hạt Pháp1225Xem Thêm
1017/9/2008 Hội Thánh Tin Lành Melbourne, Australia1826Xem Thêm
1027/24/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Bankstown1117Xem Thêm
1036/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Singapore1206Xem Thêm
10410/15/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Hoa Lan984Xem Thêm
1051/11/2013 Tổng Hội Tin Lành Úc Châu880Xem Thêm
10610/15/2007 VEC1035Xem Thêm
1071/24/2010 Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley1798Xem Thêm
Lutheran
1082/1/2014 Vietnamese Lutheran Church1201Xem Thêm
Mennonite
10911/28/2009 Allentown Vietnamese Gospel Mennonite Church1171Xem Thêm
1103/6/2010 Calgary Vietnamese Mennonite Church1383Xem Thêm
111 Edmonton Vietnamese Mennonite Church1024Xem Thêm
1124/1/2014 Vietnamese Christian Church840Xem Thêm
Others
11311/25/2011 Gateway City Church977Xem Thêm
1145/30/2014 Hội Thánh Nguồn Sống1312Xem Thêm
1151/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng819Xem Thêm
1162/9/2009 Hoi Thanh Co Doc Cai Cach963Xem Thêm
117 Hoi Thanh Phuc Am Tren Phong Cao979Xem Thêm
11810/20/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Kirkwood1717Xem Thêm
119 Vietnamese Christian Assembly of God Church1021Xem Thêm
1205/16/2008 Vietnamese Christian Community Church1092Xem Thêm
1212/6/2010 Vietnamese Light House Church1161Xem Thêm
12210/31/2007 Vietnamese Saddleback Church1198Xem Thêm
123 Vietnamese-American Community Church1327Xem Thêm
1246/23/2011 Villawood Anglican892Xem Thêm
Presbyterian
1259/21/2013 Bellaire Vietnamese Church1061Xem Thêm
1264/21/2013 Bethany Vietnamese Presbyterian Church1286Xem Thêm
1276/5/2012 Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh1111Xem Thêm
1289/14/2007 Resurrection Orthodox Presbyterian Church978Xem Thêm
129 Saigon Reformed Presbyterian Church1056Xem Thêm
1307/22/2008 Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove4212Xem Thêm
United Methodist
1315/16/2014 Good Shepherd UMC773Xem Thêm
1321/8/2008 Hội Thánh Giám Lý Đức Tin Sống1223Xem Thêm
1339/21/2013 Hội Thánh Giám Lý Brentwood1336Xem Thêm
1341/24/2014 Hoi Thanh Giam Ly Riverside936Xem Thêm
1355/14/2008 Vietnamese United Methodist Church1314Xem Thêm

Thành Phố:
Giáo Hội:
Thể Loại:
Tiểu Bang/Tỉnh:
Quốc Gia:

Cập Nhật Niên Giám :: Mới Cập Nhật :: Mới Xem Share ::

httl.org