VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Niên Giám Tin Lành

Niên Giám :: Website Tin Lành mới

SốNgày Cập NhậtWebsiteLuợt Xem 
Baptist
17/6/2008 Alliance Evangelical Church2012Xem Thêm
29/11/2007 Aloha Vietnamese Baptist1644Xem Thêm
39/13/2007 Central Baptist Church1367Xem Thêm
42/18/2009 College Avenue Vietnamese Baptist Church1318Xem Thêm
510/5/2009 Columbia Baptist Church1676Xem Thêm
64/15/2012 First Baptist Church Pearland988Xem Thêm
711/16/2008 Giáo Hạt Việt Nam Hòa Kỳ1645Xem Thêm
82/22/2011 Hội Thánh Báp Tít Đời Sống MớI1485Xem Thêm
92/22/2011 Hội Thánh Báp Tít High Point1115Xem Thêm
107/9/2008 Hội Thánh Báp Tít Người Việt Oslo1643Xem Thêm
1110/7/2012 Hội Thánh Báp Tít Việt Nam, Sugar Land2275Xem Thêm
1211/25/2011 Hội Thánh Báptít Ân Điển4296Xem Thêm
131/19/2014 Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm1824Xem Thêm
144/3/2013 Hội Thánh Báp-tít Warner Robins1507Xem Thêm
1512/29/2019 Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển Tacoma726Xem Thêm
168/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Đà-lạt - Việt-Nam2379Xem Thêm
173/19/2008 Hội Thánh Tin Lành Đá Nổi1053Xem Thêm
182/11/2012 Hội Thánh Tin Lành Austin1772Xem Thêm
192/22/2009 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando Florida2001Xem Thêm
203/15/2020 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Pensacola73Xem Thêm
211/2/2012 Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Ðiển1220Xem Thêm
222/9/2020 Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Vườn Nho Arizona96Xem Thêm
231/26/2008 Hội Thánh Tin Lành Bap-Tít Hiệp Nhất2001Xem Thêm
2412/8/2013 Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA877Xem Thêm
251/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Gia Định1502Xem Thêm
261/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Greenfield932Xem Thêm
271/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento2504Xem Thêm
282/14/2010 Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego1594Xem Thêm
296/9/2019 Hội Thánh Tin Lành Lynnwood1732Xem Thêm
307/5/2011 Hội Thánh Tin Lành Midway City1512Xem Thêm
311/28/2014 Hội Thánh Tin Lành Nam Florida1253Xem Thêm
326/19/2008 Hội thánh Tin lành New York1411Xem Thêm
331/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương1456Xem Thêm
341/15/2013 Hội Thánh Tin Lành San Bernardino962Xem Thêm
351/8/2012 Hội Thánh Tin Lành San Diego1714Xem Thêm
361/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước1691Xem Thêm
371/28/2012 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Bắc1681Xem Thêm
381/6/2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond526Xem Thêm
398/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Westminster1865Xem Thêm
404/21/2013 Hội-Thánh Báp-Tít Việt Nam New Orleans1827Xem Thêm
419/13/2007 Hoi Thanh Baptist Tinh Thuong1828Xem Thêm
429/21/2013 Hoi Thanh Phuc Hung Dac Thang ( Victory Revival Church)1791Xem Thêm
438/8/2014 Hoi Thanh Tin lanh Bap-Tit Albuquerque1679Xem Thêm
446/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Castro Valley1638Xem Thêm
451/28/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Duong Song2327Xem Thêm
4611/11/2009 Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong3688Xem Thêm
479/14/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Omaha1683Xem Thêm
482/11/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Thuy Si1959Xem Thêm
4910/16/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Uc Sydney2743Xem Thêm
5010/2/2007 Houston Vietnamese Christian Church1698Xem Thêm
5112/19/2012 HTTL Loi Hang Song1351Xem Thêm
529/9/2011 HTTL Toronto1533Xem Thêm
5312/19/2012 HTTLVN Mississauga1674Xem Thêm
5411/25/2011 Justified Baptist Church1241Xem Thêm
5510/19/2007 Next Generation Christian Fellowship1144Xem Thêm
563/13/2011 Northwest Houston Vietnamese Alliance Church1716Xem Thêm
571/25/2008 Plano Vietnamese Baptist Church1718Xem Thêm
581/21/2013 Sachse Vietnamese Baptist Church954Xem Thêm
594/7/2014 Seattle Vietnamese Christian Church1710Xem Thêm
6010/22/2010 Tổng Liên Hội HTTLVN-MN6047Xem Thêm
6112/18/2013 Thien An Vietnamese Baptist Church1803Xem Thêm
621/26/2008 United Gospel Church1290Xem Thêm
639/28/2007 VAC1513Xem Thêm
64 VAC1099Xem Thêm
65 VAC1090Xem Thêm
66 VAC1213Xem Thêm
679/11/2007 VAC996Xem Thêm
68 VBC1505Xem Thêm
691/1/2007 VCCC1296Xem Thêm
707/9/2011 Vietnamese Agape Baptist Church1509Xem Thêm
714/29/2008 Vietnamese Alliance Baptist Church-Chicago2478Xem Thêm
7210/14/2007 Vietnamese Alliance Church of Greenville1485Xem Thêm
737/24/2008 Vietnamese Alliance Church of Houston2170Xem Thêm
749/11/2007 Vietnamese Alliance Church of Lincoln2241Xem Thêm
7512/31/2007 Vietnamese Alliance Church of Minnesota1570Xem Thêm
7612/3/2009 Vietnamese Alliance Church of Philadelphia1707Xem Thêm
779/13/2007 Vietnamese Alliance Church of San Fernando Valley1291Xem Thêm
789/13/2007 Vietnamese Baptist Church1582Xem Thêm
7912/20/2007 Vietnamese Baptist Church1471Xem Thêm
809/29/2007 Vietnamese Baptist Church1430Xem Thêm
8110/14/2007 Vietnamese Baptist Church1227Xem Thêm
824/1/2014 Vietnamese Baptist Church953Xem Thêm
831/26/2008 Vietnamese Baptist Church2418Xem Thêm
8410/29/2007 Vietnamese Baptist Church1353Xem Thêm
854/17/2011 Vietnamese Baptist Church of Westminster1538Xem Thêm
866/18/2010 Vietnamese Bible Baptist Church1206Xem Thêm
878/24/2010 Vietnamese Bible Fellowship Church1473Xem Thêm
889/23/2007 Vietnamese Christian Church1546Xem Thêm
897/26/2008 Vietnamese Community Baptist Church1732Xem Thêm
90 Vietnamese Community Church1257Xem Thêm
919/12/2018 Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood1684Xem Thêm
923/1/2007 Vietnamese Evangelical Church of Orange1687Xem Thêm
939/11/2007 Vietnamese Faith Baptist Church1199Xem Thêm
944/30/2011 Vietnamese Gospel Baptist Church1070Xem Thêm
957/26/2008 Vietnamese Gospel Baptist Church1552Xem Thêm
969/28/2007 Vietnamese Grace Alliance Church1254Xem Thêm
979/13/2007 Vietnamese Hope Baptist church1317Xem Thêm
981/26/2008 Vietnamese Hope Baptist Church1480Xem Thêm
991/26/2008 Vietnamese Lincoln Street Baptist Church1455Xem Thêm
1008/20/2008 Vietnamese New Life Fellowship2018Xem Thêm
1011/2/2012 West Houston Vietnamese Baptist Church2705Xem Thêm
Episcopal
102 Saint Patrick's Episcopal Church1090Xem Thêm
Evangelical
10311/16/2008 Giáo Hạt Pháp1336Xem Thêm
1047/9/2008 Hội Thánh Tin Lành Melbourne, Australia1948Xem Thêm
1057/24/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Bankstown1210Xem Thêm
1066/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Singapore1311Xem Thêm
10710/15/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Hoa Lan1097Xem Thêm
1081/11/2013 Tổng Hội Tin Lành Úc Châu965Xem Thêm
10910/15/2007 VEC1121Xem Thêm
1101/24/2010 Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley1896Xem Thêm
Lutheran
1112/1/2014 Vietnamese Lutheran Church1279Xem Thêm
Mennonite
11211/28/2009 Allentown Vietnamese Gospel Mennonite Church1262Xem Thêm
1133/6/2010 Calgary Vietnamese Mennonite Church1499Xem Thêm
114 Edmonton Vietnamese Mennonite Church1107Xem Thêm
1154/1/2014 Vietnamese Christian Church920Xem Thêm
Others
11611/25/2011 Gateway City Church1061Xem Thêm
1175/30/2014 Hội Thánh Nguồn Sống1446Xem Thêm
1181/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng946Xem Thêm
1192/9/2009 Hoi Thanh Co Doc Cai Cach1055Xem Thêm
120 Hoi Thanh Phuc Am Tren Phong Cao1089Xem Thêm
12110/20/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Kirkwood1843Xem Thêm
122 Vietnamese Christian Assembly of God Church1111Xem Thêm
1235/16/2008 Vietnamese Christian Community Church1217Xem Thêm
1242/6/2010 Vietnamese Light House Church1258Xem Thêm
12510/31/2007 Vietnamese Saddleback Church1307Xem Thêm
126 Vietnamese-American Community Church1429Xem Thêm
1276/23/2011 Villawood Anglican987Xem Thêm
Presbyterian
1289/21/2013 Bellaire Vietnamese Church1149Xem Thêm
1294/21/2013 Bethany Vietnamese Presbyterian Church1374Xem Thêm
1306/5/2012 Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh1201Xem Thêm
1319/14/2007 Resurrection Orthodox Presbyterian Church1074Xem Thêm
132 Saigon Reformed Presbyterian Church1148Xem Thêm
1337/22/2008 Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove4316Xem Thêm
United Methodist
1345/16/2014 Good Shepherd UMC864Xem Thêm
1351/8/2008 Hội Thánh Giám Lý Đức Tin Sống1325Xem Thêm
1369/21/2013 Hội Thánh Giám Lý Brentwood1422Xem Thêm
1371/24/2014 Hoi Thanh Giam Ly Riverside1049Xem Thêm
1385/14/2008 Vietnamese United Methodist Church1417Xem Thêm

Thành Phố:
Giáo Hội:
Thể Loại:
Tiểu Bang/Tỉnh:
Quốc Gia:

Cập Nhật Niên Giám :: Mới Cập Nhật :: Mới Xem Share ::