VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Niên Giám Tin Lành

Niên Giám :: Website Tin Lành mới

SốNgày Cập NhậtWebsiteLuợt Xem 
Baptist
17/6/2008 Alliance Evangelical Church1980Xem Thêm
29/11/2007 Aloha Vietnamese Baptist1612Xem Thêm
39/13/2007 Central Baptist Church1328Xem Thêm
42/18/2009 College Avenue Vietnamese Baptist Church1289Xem Thêm
510/5/2009 Columbia Baptist Church1647Xem Thêm
64/15/2012 First Baptist Church Pearland957Xem Thêm
711/16/2008 Giáo Hạt Việt Nam Hòa Kỳ1606Xem Thêm
82/22/2011 Hội Thánh Báp Tít Đời Sống MớI1454Xem Thêm
92/22/2011 Hội Thánh Báp Tít High Point1085Xem Thêm
107/9/2008 Hội Thánh Báp Tít Người Việt Oslo1600Xem Thêm
1110/7/2012 Hội Thánh Báp Tít Việt Nam, Sugar Land2242Xem Thêm
1211/25/2011 Hội Thánh Báptít Ân Điển4263Xem Thêm
131/19/2014 Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm1793Xem Thêm
144/3/2013 Hội Thánh Báp-tít Warner Robins1480Xem Thêm
1512/29/2019 Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển Tacoma694Xem Thêm
168/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Đà-lạt - Việt-Nam2338Xem Thêm
173/19/2008 Hội Thánh Tin Lành Đá Nổi1023Xem Thêm
182/11/2012 Hội Thánh Tin Lành Austin1737Xem Thêm
192/22/2009 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando Florida1963Xem Thêm
203/15/2020 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Pensacola45Xem Thêm
211/2/2012 Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Ðiển1184Xem Thêm
222/9/2020 Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Vườn Nho Arizona61Xem Thêm
231/26/2008 Hội Thánh Tin Lành Bap-Tít Hiệp Nhất1967Xem Thêm
2412/8/2013 Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA842Xem Thêm
251/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Gia Định1468Xem Thêm
261/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Greenfield906Xem Thêm
271/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento2473Xem Thêm
282/14/2010 Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego1566Xem Thêm
296/9/2019 Hội Thánh Tin Lành Lynnwood1696Xem Thêm
307/5/2011 Hội Thánh Tin Lành Midway City1480Xem Thêm
311/28/2014 Hội Thánh Tin Lành Nam Florida1217Xem Thêm
326/19/2008 Hội thánh Tin lành New York1378Xem Thêm
331/25/2014 Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương1421Xem Thêm
341/15/2013 Hội Thánh Tin Lành San Bernardino933Xem Thêm
351/8/2012 Hội Thánh Tin Lành San Diego1683Xem Thêm
361/24/2014 Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước1641Xem Thêm
371/28/2012 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Bắc1648Xem Thêm
381/6/2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond496Xem Thêm
398/24/2010 Hội Thánh Tin Lành Westminster1829Xem Thêm
404/21/2013 Hội-Thánh Báp-Tít Việt Nam New Orleans1799Xem Thêm
419/13/2007 Hoi Thanh Baptist Tinh Thuong1780Xem Thêm
429/21/2013 Hoi Thanh Phuc Hung Dac Thang ( Victory Revival Church)1756Xem Thêm
438/8/2014 Hoi Thanh Tin lanh Bap-Tit Albuquerque1642Xem Thêm
446/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Castro Valley1608Xem Thêm
451/28/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Duong Song2301Xem Thêm
4611/11/2009 Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong3652Xem Thêm
479/14/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Omaha1652Xem Thêm
482/11/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Thuy Si1933Xem Thêm
4910/16/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Uc Sydney2704Xem Thêm
5010/2/2007 Houston Vietnamese Christian Church1668Xem Thêm
5112/19/2012 HTTL Loi Hang Song1319Xem Thêm
529/9/2011 HTTL Toronto1501Xem Thêm
5312/19/2012 HTTLVN Mississauga1645Xem Thêm
5411/25/2011 Justified Baptist Church1211Xem Thêm
5510/19/2007 Next Generation Christian Fellowship1116Xem Thêm
563/13/2011 Northwest Houston Vietnamese Alliance Church1681Xem Thêm
571/25/2008 Plano Vietnamese Baptist Church1693Xem Thêm
581/21/2013 Sachse Vietnamese Baptist Church921Xem Thêm
594/7/2014 Seattle Vietnamese Christian Church1673Xem Thêm
6010/22/2010 Tổng Liên Hội HTTLVN-MN5996Xem Thêm
6112/18/2013 Thien An Vietnamese Baptist Church1771Xem Thêm
621/26/2008 United Gospel Church1265Xem Thêm
639/28/2007 VAC1485Xem Thêm
64 VAC1065Xem Thêm
65 VAC1062Xem Thêm
66 VAC1181Xem Thêm
679/11/2007 VAC961Xem Thêm
68 VBC1477Xem Thêm
691/1/2007 VCCC1263Xem Thêm
707/9/2011 Vietnamese Agape Baptist Church1479Xem Thêm
714/29/2008 Vietnamese Alliance Baptist Church-Chicago2450Xem Thêm
7210/14/2007 Vietnamese Alliance Church of Greenville1454Xem Thêm
737/24/2008 Vietnamese Alliance Church of Houston2138Xem Thêm
749/11/2007 Vietnamese Alliance Church of Lincoln2216Xem Thêm
7512/31/2007 Vietnamese Alliance Church of Minnesota1540Xem Thêm
7612/3/2009 Vietnamese Alliance Church of Philadelphia1678Xem Thêm
779/13/2007 Vietnamese Alliance Church of San Fernando Valley1262Xem Thêm
789/13/2007 Vietnamese Baptist Church1548Xem Thêm
7912/20/2007 Vietnamese Baptist Church1437Xem Thêm
809/29/2007 Vietnamese Baptist Church1399Xem Thêm
8110/14/2007 Vietnamese Baptist Church1201Xem Thêm
824/1/2014 Vietnamese Baptist Church924Xem Thêm
831/26/2008 Vietnamese Baptist Church2384Xem Thêm
8410/29/2007 Vietnamese Baptist Church1324Xem Thêm
854/17/2011 Vietnamese Baptist Church of Westminster1501Xem Thêm
866/18/2010 Vietnamese Bible Baptist Church1178Xem Thêm
878/24/2010 Vietnamese Bible Fellowship Church1444Xem Thêm
889/23/2007 Vietnamese Christian Church1517Xem Thêm
897/26/2008 Vietnamese Community Baptist Church1703Xem Thêm
90 Vietnamese Community Church1225Xem Thêm
919/12/2018 Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood1642Xem Thêm
923/1/2007 Vietnamese Evangelical Church of Orange1655Xem Thêm
939/11/2007 Vietnamese Faith Baptist Church1170Xem Thêm
944/30/2011 Vietnamese Gospel Baptist Church1042Xem Thêm
957/26/2008 Vietnamese Gospel Baptist Church1518Xem Thêm
969/28/2007 Vietnamese Grace Alliance Church1226Xem Thêm
979/13/2007 Vietnamese Hope Baptist church1288Xem Thêm
981/26/2008 Vietnamese Hope Baptist Church1453Xem Thêm
991/26/2008 Vietnamese Lincoln Street Baptist Church1426Xem Thêm
1008/20/2008 Vietnamese New Life Fellowship1994Xem Thêm
1011/2/2012 West Houston Vietnamese Baptist Church2676Xem Thêm
Episcopal
102 Saint Patrick's Episcopal Church1062Xem Thêm
Evangelical
10311/16/2008 Giáo Hạt Pháp1302Xem Thêm
1047/9/2008 Hội Thánh Tin Lành Melbourne, Australia1915Xem Thêm
1057/24/2012 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Bankstown1185Xem Thêm
1066/24/2010 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Singapore1284Xem Thêm
10710/15/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Tai Hoa Lan1065Xem Thêm
1081/11/2013 Tổng Hội Tin Lành Úc Châu939Xem Thêm
10910/15/2007 VEC1087Xem Thêm
1101/24/2010 Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley1863Xem Thêm
Lutheran
1112/1/2014 Vietnamese Lutheran Church1253Xem Thêm
Mennonite
11211/28/2009 Allentown Vietnamese Gospel Mennonite Church1235Xem Thêm
1133/6/2010 Calgary Vietnamese Mennonite Church1466Xem Thêm
114 Edmonton Vietnamese Mennonite Church1081Xem Thêm
1154/1/2014 Vietnamese Christian Church891Xem Thêm
Others
11611/25/2011 Gateway City Church1034Xem Thêm
1175/30/2014 Hội Thánh Nguồn Sống1409Xem Thêm
1181/18/2014 Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng919Xem Thêm
1192/9/2009 Hoi Thanh Co Doc Cai Cach1026Xem Thêm
120 Hoi Thanh Phuc Am Tren Phong Cao1060Xem Thêm
12110/20/2007 Hoi Thanh Tin Lanh Kirkwood1813Xem Thêm
122 Vietnamese Christian Assembly of God Church1082Xem Thêm
1235/16/2008 Vietnamese Christian Community Church1180Xem Thêm
1242/6/2010 Vietnamese Light House Church1227Xem Thêm
12510/31/2007 Vietnamese Saddleback Church1275Xem Thêm
126 Vietnamese-American Community Church1400Xem Thêm
1276/23/2011 Villawood Anglican956Xem Thêm
Presbyterian
1289/21/2013 Bellaire Vietnamese Church1123Xem Thêm
1294/21/2013 Bethany Vietnamese Presbyterian Church1346Xem Thêm
1306/5/2012 Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh1173Xem Thêm
1319/14/2007 Resurrection Orthodox Presbyterian Church1048Xem Thêm
132 Saigon Reformed Presbyterian Church1119Xem Thêm
1337/22/2008 Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove4287Xem Thêm
United Methodist
1345/16/2014 Good Shepherd UMC832Xem Thêm
1351/8/2008 Hội Thánh Giám Lý Đức Tin Sống1293Xem Thêm
1369/21/2013 Hội Thánh Giám Lý Brentwood1397Xem Thêm
1371/24/2014 Hoi Thanh Giam Ly Riverside1021Xem Thêm
1385/14/2008 Vietnamese United Methodist Church1389Xem Thêm

Thành Phố:
Giáo Hội:
Thể Loại:
Tiểu Bang/Tỉnh:
Quốc Gia:

Cập Nhật Niên Giám :: Mới Cập Nhật :: Mới Xem Share ::