VietChristian
VietChristian
svtk.net

Tìm Bài Mới Đăng

Tựa Đề

Ngày Đăng      

Chương

Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas
Website: VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc
Văn Phẩm | Chia Sẻ | Help
1,853
234,132,988