VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:28:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cứu Chúa Sẽ Trở Lại

Khải-huyền 22:12-14; Hê-bơ-rơ 1:3; Giăng 14:1-3
Tiểu Minh Ngọc
C:12/30/2017; P: 1/3/2018; 64 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:18:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhạy giận

Theresa
C:7/19/2012; 574 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:17:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Cứu Tôi (2)

Hoa Phụng Tiên
C:5/4/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:16:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Chúa

Ô-sê 2:19-20
Thanh Hữu
C:2/9/2017; 111 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:15:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Thấy Sự Hiện Diện Của Chúa

Giê-rê-mi 10:12; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/28/2016; 195 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:1:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trong Tay Chúa

Thanh Hữu
C:4/16/2015; 296 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:55:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 272 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:43:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Về Nguồn

Nguyễn Thiện Nhân
C:1/25/2011; 322 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:31:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúc mừng năm mới

Thái Trịnh
C:3/23/2000; 1255 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:29:47
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Vườn Thơ