Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ
  1. Ngày Valentine (tình yêu) rồ dại nhất của tôi
  2. Chúc bạn một ngày Valentine vui vẻ!
  3. Tình Yêu Thương

Chúc bạn một ngày Valentine vui vẻ!

[ English | Vietnamese ]

Ngày 14 Tháng 2, năm 2001

Trong lúc lục lọi qua tất cả những đồ đạc trần gian của tôi để chuẩn bị cho chuyến dọn nhà sắp tới, tôi gặp phải một vài lá thơ tình cũ từ những người bạn trai đã qua rồi. Điều này làm cho tôi nhận ra rằng phải có cái gì đó đặc biệt về những ưu ái được bày tỏ trên giấy mực mà làm cho chúng ta bám giữ lấy chúng thật lâu sau khi tác giả của chúng đã đi xa.

Biết rằng bạn, cũng như tôi, có khuynh hướng nhất sẽ không nhận được một lời thố lộ của một tình yêu không bao giờ chết qua một cái thiệp Hallmark vào Ngày Valentine này, tôi nghĩ tôi sẽ dành một phút để nhắc nhở bạn về tình yêu vô điều kiện, không đáng được, và không ngừng nghỉ của Thượng Đế cho BẠN.

Hãy xem xét đoạn văn sau đây từ một lá thơ tình cũ nhất và tốt nhất. Rồi một lúc nào trong ngày hôm nay hãy dành thì giờ đọc qua hết Thi-Thiên 139. Tôi không thể nghĩ tới một cách tốt hơn để kỷ niệm Ngày của Tình Yêu này.

Chúa ban phước nhiều cho bạn!
Camerin Courtney
Chuyển ngữ: TDN
Hồ sơ Độc Thân

(Nghe Thi-Thiên 139)
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.
Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi
Chúa xét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi,
Quen biết các đường lối tôi.
Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi,
Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã biết trọn hết rồi.

Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước,
Đặt tay Chúa trên mình tôi .
Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi,
Cao đến nỗi tôi không với kịp!
Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó,
Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.
Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông,
Bay qua ở tại cuối cùng biển,
Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi,
Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.

Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi,
Aùnh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối,
Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa,
Ban đêm soi sáng như ban ngày,
Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.

Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,
Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thắp của đất,
Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;
Số các ngày định cho tôi,
Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.
Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí-báu cho tôi thay!
Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!
Nếu tôi muốn đếm các tư-tưởng ấy, thì nhiều hơn cát.
Khi tôi tỉnh thức,
Tôi còn ở cùng Chúa.

© 2003 Christianity Today. Used by permission.