Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Hãy Gọi Tôi Là Người-Phụ-Nữ-Độc-Thân!

[ English | Vietnamese ]

Viết vào ngày 29 tháng 12, 1999

"Mọi việc đều có kỳ định, và mọi sinh hoạt dưới trời đều có thì-tiết." (Truyền-đạo 3:1)

Tôi phải thú nhận rằng tôi đã có một sự cắn rứt về việc tiếp thu để trở thành người phụ trách viết báo về Mối-liên-kết của Những-người-độc-thân. Xin đừng nghĩ sai về tôi: tôi thiết tha về việc khích lệ những người độc thân và nhắc nhở thế giới rằng không phải mọi người đều có một vị hôn-phối, hai đứa con, một chiếc xe tải gia-đình, và một bộ chén dĩa của Trung Quốc. Tôi yêu mến việc viết văn và tôi thương người. Như vậy thì vấn đề là gì?

Tôi đã cảm thấy như tôi đang ghi danh để làm đứa trẻ dán quảng cáo cho cuộc đời độc thân. Không những tôi phải chịu đựng vài phần không-đẹp (hay chỉ là sự xuống dốc thảm bại!) của cuộc sống độc thân của tôi, mà tôi đã lo lắng chút ít về cái xe độc mã này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi có ý muốn nói là, bao lâu nữa mà Ngài muốn tôi như là người viết báo cho NHỮNG-NGƯỜI-ĐỘC-THÂN, Thượng Đế? Có phải chúng ta nói là vài tháng không? Vài năm? Tôi dám hỏi là, có phải vài thập niên không?

Nào chúng ta hãy đối diện với nó, tình trạng độc thân có thể là một trong những thời kỳ lạ thường nhất của cuộc đời chúng ta - NẾU chúng ta đã biết nó chỉ là tạm thời. Thay vì dùng thời gian quí báu và năng lực cho sự tìm kiếm một Người-đàn-ông Lý-tưởng, Người-đàn-bà Lý-tưởng, hay sự phai nhạt trong nỗi cô đơn của chúng ta, thì chúng ta nên nắm lấy những sự tự do và những ơn-huệ độc nhất của giai đoạn cuộc đời này. Nhưng sự nắm lấy tình trạng độc thân thì khó khăn để làm khi chúng ta yên lặng sợ rằng nó là một cái xe độc mã lâu dài.

Rồi, một việc lạ lùng đã xảy ra khi tôi đã quyết định để nắm lấy tình trạng độc thân của tôi và trở thành người viết báo cho những người độc thân. Thượng Đế đã gội rửa tôi với những ơn phước bất ngờ - qua bạn! Tôi đã nhận được những thơ-điện-tín (email) tiếp đãi ân cần, khích lệ, và truyền cảm từ hơn 100 bạn đọc trung tín trong Mối-liên-kết của Những-người-độc-thân. Và tôi không thể nói một lời cám ơn lớn đủ - tới bạn hay tới Thượng Đế, người mà yêu chúng ta và muốn dùng chúng ta và ban phước cho chúng ta trong mọi giai đoạn cuộc đời mà chúng ta đang ở đó.

Vì vậy, như khi chúng ta tiến đến thiên niên kỷ mới, tôi - đứa trẻ dán quảng cáo của bạn - có một thử thách cho bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu BẠN hoàn toàn nắm lấy tình trạng độc thân của bạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gạt bỏ những lo sợ và dằn vặt của bạn giao lại giai đoạn của cuộc đời này cho Thượng Đế? Tôi biết rằng Ngài sẽ làm những việc kỳ lạ qua từng mỗi người. Và tôi có hơn 100 thơ-điện-tín để chứng minh điều này!

Cầu xin Thượng Đế ban phước lành của thiên niên kỷ mới cho bạn!
Tác Giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: D. Ngô© 2002 Christianity Today. Used by permission.