VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Đức Chúa Trời Không Đầu Tư Vào Sự Nghèo Khó

2 Cô-rinh-tô 9:6-7
Ulf Ekman
C:11/24/2012; P: 9/14/2021; 627 xem
Xem lần cuối 0.90 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong 2 Cô-rinh-tô 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 9.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc