VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Mùa Giáng Sinh, Nói Chuyện... Yêu!

Lu-ca 2:7-18; Rô-ma 8:32; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/3/2019; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 2, Rô-ma 8, Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Rô-ma 8, Khải-huyền 3.

Lễ Giáng Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc