VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Mùa Xuân, Nói Chuyện... Quê Hương

Hê-bơ-rơ 11:14-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2018; P: 1/7/2019; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 11:18:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Một Câu Hỏi Thách Thức Suy Nghĩ

Giăng 1:16
John Bevere
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 62 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:43:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Đầu Năm Mới, Bạn Thường Làm Gì, Mong Gì?

2 Ti-mô-thê 4: 13-16; Cô-lô-se 3:16a
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/1/2018; P: 1/1/2019; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 12:57:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tên Mới

Sáng-thế Ký 32:28
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/8/2019; 46 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 16:10:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nước Mỹ, Những Điều Tôi Trải Nghiệm

Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 20:4; Thi-thiên 21:2; Thi-thiên 37:4; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/29/2018; 99 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 12:21:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 43 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 2:10:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tận Hưởng Những Gì Hiện Có

Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 86 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 17:34:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vài Tâm Sự Nhỏ Sau Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 12:4:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/1/2019; 64 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 7:14:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng Trong Hoạn Nạn

Ha-ba-cúc 3:17-18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/10/2019; 30 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 23:59:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm