VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tha Thứ Vì Bạn Được Tha Thứ

Cô-lô-se 3:13; Truyền-đạo 7:9; Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:5/10/2018; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.49 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 92 xem
Xem lần cuối 5.34 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Kinh Tế Hội Thánh

2 Các Vua 6:1-2
Ulf Ekman
C:2/13/2016; 179 xem
Xem lần cuối 12.39 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khiếm Khuyết

Các Quan Xét 3
M. Jeudi
C:9/15/2016; 163 xem
Xem lần cuối 12.73 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc

Truyền-đạo 2:26; Thi-thiên 30:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/22/2015; 183 xem
Xem lần cuối 14.73 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Rủa Sả Bí Aån về Cây Vả

Michael Card
C:1/16/2011; 322 xem
Xem lần cuối 15.48 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giá Trả Của Bản Thông Điệp

Bill Bright
C:11/21/2013; 260 xem
Xem lần cuối 21.99 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Cha Mẹ Già Không Sống Được Một Mình Thì Sao?

Cheryl Salem
C:1/16/2011; 320 xem
Xem lần cuối 24.91 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 28.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đầu Tư Vào Cõi Đời Đời

Dale Johnsen
C:8/12/2011; 467 xem
Xem lần cuối 30.51 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm