VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 90:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2021; 16 xem
Xem lần cuối 3.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2021; 17 xem
Xem lần cuối 4.22 phút
Đọc  Chia sẻ
Good News
C:2/11/2020; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:1/1/2021; P: 12/30/2020; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.22 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:22-25
M. Jeudi
C:2/7/2020; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.01 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
M. Jeudi
C:9/11/2014; P: 4/12/2021; 713 xem
Xem lần cuối 14.61 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19; Cô-lô-se 4:6
Châu Sa
C:4/13/2021; 12 xem
Xem lần cuối 14.84 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 121:5
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/10/2021; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 15.22 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 20:4; Thi-thiên 21:2; Thi-thiên 37:4; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/29/2018; 203 xem
Xem lần cuối 18.97 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Châu Sa
C:4/13/2021; 13 xem
Xem lần cuối 20.72 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm