VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Có Một Hê-rốt Trong Tôi

Ma-thi-ơ 2:1-8
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/7/2015; 239 xem
Xem lần cuối 4.94 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mệnh Lệnh Tha Thứ

Smalley Online
C:10/2/2011; 765 xem
Xem lần cuối 5.07 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Những Ngày Tôi Với Mẹ - Một Bài Thơ Đáng Yêu Dành Cho Mẹ

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/4/2016; 294 xem
Xem lần cuối 9.99 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thiên Sứ (Phần 1)

Hê-bơ-rơ 12:12
Wesley Duewel
C:2/23/2017; 132 xem
Xem lần cuối 15.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Ở Về Phía Chúng Ta!

Joyce Meyer
C:8/29/2013; 407 xem
Xem lần cuối 20.09 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tình Yêu Trong Hành Động

Vernon McGee
C:8/15/2012; 398 xem
Xem lần cuối 25.14 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hội Thánh Là Một Gia Đình

Paul W. Powell
C:8/15/2013; 418 xem
Xem lần cuối 30.19 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Kẻ Phạm Tội Không Ăn Năn

Bill Bright
C:5/29/2014; 717 xem
Xem lần cuối 41.57 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thấy Đấng Christ Phục Sinh

C. Peter Wagner
C:4/17/2014; 466 xem
Xem lần cuối 47.57 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xứng Danh

1 Phi-e-rơ 1:14-16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/7/2017; P: 8/17/2017; 49 xem
Xem lần cuối 51.55 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm