VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Người Chăn (Phần 1)

Người Chăn (Phần 1)

Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2017; 445 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/30/2018 23:24:41
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Tình Yêu Không Biên Giới.


SốKhách từMới xem
1, Sweden21865.79 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.