VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Em-ma-nu-ên (Phần 1)

Em-ma-nu-ên (Phần 1)

Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/20/2018; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.35 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Website, Tình Yêu Không Biên Giới, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Webcast | Liên Lạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.