VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tại Sao Chúa Giê-su Phải Giáng Thế

Vimeo

Tại Sao Chúa Giê-su Phải Giáng Thế

Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:11/26/2016; 645 xem
Xem lần cuối 0.21 giây
Xem-VM  Chia sẻ

Website, Tin Lành Media, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Webcast | Liên Lạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.