VietChristian
VietChristian
httl.org

Tại Sao Chúa Giê-su Phải Giáng Thế

Vimeo

Tại Sao Chúa Giê-su Phải Giáng Thế

Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:11/26/2016; 238 xem
Xem lần cuối 1.06 giây
Xem-VM  Nhắn Tin

Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin Và Cuộc Sống, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.10 giây

Trang Chủ | Webcast | Liên Lạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.