VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 88 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 23:12:54
Xem  Nhắn Tin
Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/7/2017; 181 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 9:16:52
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 365 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 12:6:33
Xem  Nhắn Tin
Biết Và Không Biết

Biết Và Không Biết

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:10/1/2016; P: 10/2/2016; 480 xem
Xem lần cuối 4/14/2017 2:42:33
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:6/26/2016; P: 6/23/2016; 521 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 5:3:22
Xem  Nhắn Tin
Lễ Hiền Mẫu

Lễ Hiền Mẫu

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/8/2016; P: 5/7/2016; 410 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 4:10:40
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Phục Sinh

Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:3/27/2016; P: 3/24/2016; 526 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:47:17
Xem  Nhắn Tin
Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 503 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:19
Xem  Nhắn Tin
Hãy Chọn Sự Sống

Hãy Chọn Sự Sống

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:9/20/2015; P: 9/18/2015; 479 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 10:58:1
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Cứu Chúa Giê-xu Phục Sinh

Cứu Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/5/2015; 794 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 1:37:6
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.