VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đó Là Mẹ Tôi

Đó Là Mẹ Tôi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 199 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 14:8:49
Xem  Nhắn Tin
Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 178 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 5:50:43
Xem  Nhắn Tin
Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/7/2017; 233 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 10:20:46
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 406 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 20:35:38
Xem  Nhắn Tin
Biết Và Không Biết

Biết Và Không Biết

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:10/1/2016; P: 10/2/2016; 505 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 21:6:8
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:6/26/2016; P: 6/23/2016; 542 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 20:2:33
Xem  Nhắn Tin
Lễ Hiền Mẫu

Lễ Hiền Mẫu

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/8/2016; P: 5/7/2016; 475 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 18:38:2
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Phục Sinh

Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:3/27/2016; P: 3/24/2016; 541 xem
Xem lần cuối 6/5/2017 3:56:50
Xem  Nhắn Tin
Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 520 xem
Xem lần cuối 6/9/2017 10:12:7
Xem  Nhắn Tin
Hãy Chọn Sự Sống

Hãy Chọn Sự Sống

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:9/20/2015; P: 9/18/2015; 502 xem
Xem lần cuối 6/13/2017 18:0:52
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.