VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tình Yêu Nào Phu Phỉ

Tình Yêu Nào Phu Phỉ

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:9/3/2017; 162 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 12:43:12
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Thật Trong Đấng Christ

Tự Do Thật Trong Đấng Christ

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:7/2/2017; 231 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 5:49:40
Xem  Nhắn Tin
Đó Là Mẹ Tôi

Đó Là Mẹ Tôi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 273 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 14:20:13
Xem  Nhắn Tin
Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 196 xem
Xem lần cuối 10/13/2017 4:0:5
Xem  Nhắn Tin
Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/7/2017; 273 xem
Xem lần cuối 10/9/2017 3:42:34
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 435 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 16:40:34
Xem  Nhắn Tin
Biết Và Không Biết

Biết Và Không Biết

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:10/1/2016; P: 10/2/2016; 532 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 19:33:43
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:6/26/2016; P: 6/23/2016; 578 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 10:6:54
Xem  Nhắn Tin
Lễ Hiền Mẫu

Lễ Hiền Mẫu

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/8/2016; P: 5/7/2016; 506 xem
Xem lần cuối 10/16/2017 1:19:7
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Phục Sinh

Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:3/27/2016; P: 3/24/2016; 569 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 9:55:1
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.