VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Khi Chết Về Đâu?

Khi Chết Về Đâu?

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:10/12/2018; 102 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 15:43:34
Xem  Chia sẻ
Ánh Sáng Cho Cuộc Đời

Ánh Sáng Cho Cuộc Đời

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2018; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 20:21:10
Xem  Chia sẻ
Vì Sao Người Ta Khổ?

Vì Sao Người Ta Khổ?

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/25/2018; 191 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 22:11:20
Xem  Chia sẻ
Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 2)

Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 2)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:10/6/2018; 46 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 11:10:28
Xem  Chia sẻ
Tìm Hiều Nước Thiên Đàng

Tìm Hiều Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2018; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 10:22:26
Xem  Chia sẻ
Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 1)

Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 1)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:9/27/2018; 59 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 21:34:15
Xem  Chia sẻ
Trông Chờ

Trông Chờ

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/25/2018; 330 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 21:26:43
Xem  Chia sẻ
Vai Trò Người Lãnh Đạo

Vai Trò Người Lãnh Đạo

TYKBG / Bill Hybels
C:8/16/2018; 136 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 20:5:31
Xem  Chia sẻ
Du Lịch Hawaii

Du Lịch Hawaii

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:7/13/2018; 205 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 14:18:26
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Tôi Sống Trên Đời Để Làm Gì?

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2018; 295 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 8:42:16
Xem-VM  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.