VietChristian
VietChristian
httl.org

Rộng Lòng Tha Thứ

Rộng Lòng Tha Thứ

Ê-phê-sô 4:32
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/22/2017; 94 xem
Xem lần cuối 13.73 phút
Xem  Nhắn Tin
Đồi Gô-gô-tha

Đồi Gô-gô-tha

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/30/2017; 234 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 16:48:11
Xem  Nhắn Tin
Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/7/2017; 182 xem
Xem lần cuối 4/29/2017 11:58:19
Xem  Nhắn Tin
Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 636 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/29/2017 13:44:48
Xem  Nhắn Tin
Tin Thì Được Sống

Tin Thì Được Sống

Giăng 3:16
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/16/2017; 93 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 6:24:22
Xem  Nhắn Tin
Bằng Chứng Phục Sinh

Bằng Chứng Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/22/2017; 50 xem
Xem lần cuối 27.05 phút
Xem  Nhắn Tin
Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác

Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác

TYKBG / Nicky Gumbel
C:3/5/2017; P: 3/6/2017; 307 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 16:46:50
Xem  Nhắn Tin
Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 95 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 5:42:28
Xem  Nhắn Tin
Trao Chúa Nan Đề Trong Cuộc Sống

Trao Chúa Nan Đề Trong Cuộc Sống

TYKBG / Mục Sư Phan Phước Lành
C:2/26/2017; P: 2/24/2017; 350 xem
Xem lần cuối 4/29/2017 19:15:13
Xem  Nhắn Tin
Đạo Và Đời

Đạo Và Đời

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/18/2017; 220 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 6:50:12
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.