VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đạo Và Đời

Đạo Và Đời

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/18/2017; 88 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 15:23:30
Xem  Nhắn Tin
Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác

Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác

TYKBG / Nicky Gumbel
C:3/5/2017; P: 3/6/2017; 263 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 16:12:37
Xem  Nhắn Tin
Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 578 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 18:40:31
Xem  Nhắn Tin
Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai

Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai

TYKBG / Rev. Doug Kellum
C:3/26/2017; P: 3/23/2017; 13 xem
Xem lần cuối 48.04 phút
Xem  Nhắn Tin
Giá Trị Của Đồng Tiền

Giá Trị Của Đồng Tiền

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:3/12/2017; P: 3/10/2017; 173 xem
Xem lần cuối 40.24 phút
Xem  Nhắn Tin
Hai Lòng

Hai Lòng

Gia-cơ 4:8
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 70 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 17:11:14
Xem  Nhắn Tin
Trao Chúa Nan Đề Trong Cuộc Sống

Trao Chúa Nan Đề Trong Cuộc Sống

TYKBG / Mục Sư Phan Phước Lành
C:2/26/2017; P: 2/24/2017; 317 xem
Xem lần cuối 31.34 phút
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Chúa Giê-su Là Ai

NTVCS / Mục Sư Lê Thành Toàn
C:3/23/2017; 11 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 15:50:53
Xem-VM  Nhắn Tin
Ý Muốn Của Chúa

Ý Muốn Của Chúa

TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:2/19/2017; P: 2/16/2017; 250 xem
Xem lần cuối 3/23/2017 13:47:43
Xem  Nhắn Tin
Nhiều Sự Chọn Lựa

Nhiều Sự Chọn Lựa

TYKBG / Mục Sư Phan Phước Lành
C:1/22/2017; P: 1/19/2017; 408 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 13:47:32
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.