VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trông Chờ

Trông Chờ

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/25/2018; 248 xem
Xem lần cuối 6/20/2018 2:29:27
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Biết Lo

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/14/2018; 36 xem
Xem lần cuối 6/18/2018 16:56:33
Xem-VM  Chia sẻ
Vimeo

Tôi Sống Trên Đời Để Làm Gì?

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2018; 217 xem
Xem lần cuối 6/20/2018 6:26:29
Xem-VM  Chia sẻ
Vimeo

Biết Rời Rộng

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/16/2018; 31 xem
Xem lần cuối 6/20/2018 4:2:26
Xem-VM  Chia sẻ
Đi Đúng Đường

Đi Đúng Đường

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2018; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2018 8:5:50
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Biết Thử Lửa

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/12/2018; 45 xem
Xem lần cuối 6/19/2018 9:53:36
Xem-VM  Chia sẻ
Bà Mẹ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Bà Mẹ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Châm-ngôn 31:30
TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:5/10/2018; 187 xem
Xem lần cuối 6/19/2018 20:57:45
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Bóng Mát Mẹ Hiền

Ê-sai 46:3
TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/10/2018; 112 xem
Xem lần cuối 6/3/2018 6:28:50
Xem-VM  Chia sẻ
Chiến Thắng Kẻ Thù Của Nhân Loại

Chiến Thắng Kẻ Thù Của Nhân Loại

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:6/8/2018; 45 xem
Xem lần cuối 6/19/2018 13:35:42
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Biết Mình

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/9/2018; 35 xem
Xem lần cuối 6/18/2018 22:38:29
Xem-VM  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.