VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/5/2017; 137 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 22:39:4
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 1)

Người Chăn (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2017; 346 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 23:14:53
Xem  Nhắn Tin
Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2017; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 14:23:37
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 2)

Người Chăn (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2017; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 14:25:30
Xem  Nhắn Tin
Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:9/29/2017; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 14:15:52
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Bạn Lòng

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/1/2017; P: 10/5/2017; 85 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 14:40:34
Xem-VM  Nhắn Tin
Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

TYKBG / Nicky Gumbel
C:8/18/2017; 343 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 19:53:53
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Hay Luông Tuồng

Tự Do Hay Luông Tuồng

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:7/7/2017; 348 xem
Xem lần cuối 9/29/2017 6:48:14
Xem  Nhắn Tin
Tinh Thần Trách Nhiệm

Tinh Thần Trách Nhiệm

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:8/5/2017; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 14:19:8
Xem  Nhắn Tin
Vượt Qua Đầu Khổ

Vượt Qua Đầu Khổ

TYKBG / Cheryl Salem
C:8/12/2017; 271 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 14:19:0
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.