VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Vimeo

Biết Vọng Cổ

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/10/2018; 56 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 9:44:51
Xem-VM  Chia sẻ
Vai Trò Người Lãnh Đạo

Vai Trò Người Lãnh Đạo

TYKBG / Bill Hybels
C:8/16/2018; 15 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 9:42:29
Xem  Chia sẻ
Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 2)

Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 2)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:8/9/2018; 60 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 6:3:10
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Biết Ơn Càng Thêm Ơn

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/10/2018; 53 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 4:19:25
Xem-VM  Chia sẻ
Du Lịch Hawaii

Du Lịch Hawaii

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:7/13/2018; 160 xem
Xem lần cuối 8/12/2018 22:35:17
Xem  Chia sẻ
Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 1)

Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 1)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:8/3/2018; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 15:25:21
Xem  Chia sẻ
Trông Chờ

Trông Chờ

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/25/2018; 295 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 16:47:58
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Tôi Sống Trên Đời Để Làm Gì?

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2018; 270 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 11:5:58
Xem-VM  Chia sẻ
Vinh Hiển Tỏ Bày

Vinh Hiển Tỏ Bày

TYKBG / John Bevere
C:7/20/2018; 87 xem
Xem lần cuối 35.25 phút
Xem  Chia sẻ
Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát

Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:7/27/2018; 56 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 13:21:51
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.