VietChristian
VietChristian
httl.org

Bí Quyết Nhận Sự Bình An

Bí Quyết Nhận Sự Bình An

TYKBG / Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/8/2017; 70 xem
Xem lần cuối 12/13/2017 13:26:2
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Bất Ngờ Được Phước

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/2/2017; 92 xem
Xem lần cuối 12/13/2017 16:18:13
Xem-VM  Nhắn Tin
Giáng Sinh An Bình

Giáng Sinh An Bình

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:12/1/2017; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2017 8:53:2
Xem  Nhắn Tin
Lòng Biết Ơn

Lòng Biết Ơn

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:11/17/2017; 155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2017 23:17:21
Xem  Nhắn Tin
Quan Điểm Người Tin Lành Về Vấn Đề Linh Hồn

Quan Điểm Người Tin Lành Về Vấn Đề Linh Hồn

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/28/2017; 244 xem
Xem lần cuối 12/13/2017 16:40:41
Xem  Nhắn Tin
Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn?

Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:10/21/2017; 253 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2017 23:21:20
Xem  Nhắn Tin
Lễ Tạ Ơn Tại Hoa Kỳ

Lễ Tạ Ơn Tại Hoa Kỳ

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:11/25/2017; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2017 3:27:56
Xem  Nhắn Tin
Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/5/2017; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2017 8:41:24
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 1)

Người Chăn (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2017; 385 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2017 6:26:21
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 2)

Người Chăn (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2017; 321 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2017 6:26:7
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 48  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.