VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cho Tròn Chữ Hiếu

Cho Tròn Chữ Hiếu

Ê-phê-sô 6:1-3
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/17/2017; 90 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 20:51:46
Xem  Nhắn Tin
Đi Đúng Đường

Đi Đúng Đường

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/28/2017; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 19:3:56
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Của Chúa

Tình Yêu Của Chúa

TYKBG / Scott Sweezie
C:6/10/2017; 107 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 18:59:11
Xem  Nhắn Tin
Đứa Con Vào Đời

Đứa Con Vào Đời

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:6/16/2017; 57 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 21:48:56
Xem  Nhắn Tin
Trật Tự - Vinh Hiển - Phán Xét

Trật Tự - Vinh Hiển - Phán Xét

TYKBG / John Bevere
C:6/2/2017; 165 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 19:2:38
Xem  Nhắn Tin
Thật Lòng

Thật Lòng

1 Sa-mu-ên 16:7
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/11/2017; 69 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 4:20:52
Xem  Nhắn Tin
Đó Là Mẹ Tôi

Đó Là Mẹ Tôi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 204 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 21:3:19
Xem  Nhắn Tin
Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 684 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 23:47:29
Xem  Nhắn Tin
Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân

Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân

TYKBG / Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:5/4/2017; 216 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 11:30:3
Xem  Nhắn Tin
Nuôi Dưỡng

Nuôi Dưỡng

TYKBG / Lisa Bevere
C:5/16/2017; P: 5/19/2017; 136 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 19:5:33
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.