VietChristian
VietChristian
httl.org

Vimeo

Sợ Chết

NTVCS / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/19/2018; 21 xem
Xem lần cuối 55.26 phút
Xem-VM  Nhắn Tin
Hướng Về Cõi Đời Đời

Hướng Về Cõi Đời Đời

TYKBG / John Bevere
C:1/19/2018; 9 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 15:32:35
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Hội Thoại Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2018

NTVCS / Mục Sư Phan Minh Tuấn
C:1/17/2018; 66 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 8:55:4
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Rối Ren

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/7/2018; 74 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 9:30:11
Xem-VM  Nhắn Tin
Làm Lại Mỹ Quốc

Làm Lại Mỹ Quốc

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/4/2018; 123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 11:6:25
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Bình Tịnh

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/4/2018; 45 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 16:49:47
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Dịu Dàng

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/2/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 8:9:12
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Linh Âm Giai Điệu

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/29/2017; 36 xem
Xem lần cuối 1/16/2018 4:46:29
Xem-VM  Nhắn Tin
Ngày Tính Sổ Của Đức Chúa Trời

Ngày Tính Sổ Của Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:12/28/2017; 94 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 6:34:23
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Giáng Thế

Tình Yêu Giáng Thế

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:12/23/2017; 100 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 12:48:1
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.