VietChristian
VietChristian
httl.org

Ý Muốn Của Chúa

Ý Muốn Của Chúa

TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:2/19/2017; P: 2/16/2017; 42 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:34:24
Xem  Chia Sẻ
Vimeo

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-Tít 2017

NTVCS / NTVCS
C:2/12/2017; 146 xem
Xem lần cuối 9.99 phút
Xem-VM  Chia Sẻ
Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 284 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:34:42
Xem  Chia Sẻ
Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán

TYKBG / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:1/29/2017; 262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 2:34:51
Xem  Chia Sẻ
Vimeo

Khúc Nhạc Xuân 2017

NTVCS / NTVCS
C:1/27/2017; 125 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:35:0
Xem-VM  Chia Sẻ
Nhiều Sự Chọn Lựa

Nhiều Sự Chọn Lựa

TYKBG / Mục Sư Phan Phước Lành
C:1/22/2017; P: 1/19/2017; 363 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 2:35:12
Xem  Chia Sẻ
Còn Hội Thánh Thì Sao?

Còn Hội Thánh Thì Sao?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:1/15/2017; 352 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:35:24
Xem  Chia Sẻ
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 314 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:35:37
Xem  Chia Sẻ
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 348 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:35:48
Xem  Chia Sẻ
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 303 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:36:0
Xem  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.