VietChristian
VietChristian
httl.org

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 160 xem
Xem lần cuối 3.58 phút
Xem  Chia Sẻ Embed
Mở Rộng Tầm Nhìn

Mở Rộng Tầm Nhìn

TYKBG / Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/7/2016; P: 8/5/2016; 404 xem
Xem lần cuối 23.32 phút
Xem  Chia Sẻ Embed
YouTube

Lễ Tốt Nghiệp Của Trường Đại Học UUC 2016

UT / uuc.edu
C:6/18/2016; P: 7/29/2016; 173 xem
Xem lần cuối 25.40 phút
Xem-YT  Chia Sẻ
Đón Mừng Chúa Xuân

Đón Mừng Chúa Xuân

STHV / STHV
C:2/13/2011; 1726 xem
Xem lần cuối 27.80 phút
Xem  Chia Sẻ Embed
Hội Ngộ Gia Đình Việt Mỹ Và Thân Hữu Vùng Bay Area 2010 (Phần 1)

Hội Ngộ Gia Đình Việt Mỹ Và Thân Hữu Vùng Bay Area 2010 (Phần 1)

STHV / STHV
C:9/26/2010; 903 xem
Xem lần cuối 42.02 phút
Xem  Chia Sẻ Embed
Vimeo

Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:8/26/2016; 81 xem
Xem lần cuối 52.07 phút
Xem-VM  Chia Sẻ
Chúa Giáng Sinh Vì Ai?

Chúa Giáng Sinh Vì Ai?

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:12/4/2016; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 19:12:8
Xem  Chia Sẻ Embed
Vimeo

Sử Dụng Thời Gian

NTVCS / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:8/4/2016; 258 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 19:11:46
Xem-VM  Chia Sẻ
Tôi Muốn Sống

Tôi Muốn Sống

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:9/18/2016; P: 9/16/2016; 451 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 18:58:3
Xem  Chia Sẻ Embed
Thi-thiên 91

Thi-thiên 91

Thi-thiên 91
KT / Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1999 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 18:45:23
Xem  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.