VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đời Sống Hạnh Phúc

Đời Sống Hạnh Phúc

TYKBG / Mục Sư Kiều Tuấn Huệ
C:4/17/2016; P: 4/14/2016; 531 xem
Xem lần cuối 8.58 phút
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:6/26/2016; P: 6/23/2016; 597 xem
Xem lần cuối 8.62 phút
Xem  Nhắn Tin
Sự Thờ Phượng Thật

Sự Thờ Phượng Thật

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:5/4/2014; 604 xem
Xem lần cuối 27.23 phút
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 401 xem
Xem lần cuối 42.13 phút
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Tình Yêu Thiên Chúa

NTVCS / Mục Sư Huỳnh Văn Kiểm
C:3/27/2017; 94 xem
Xem lần cuối 47.48 phút
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-Tít 2017

NTVCS / NTCS
C:2/12/2017; 287 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:33:40
Xem-VM  Nhắn Tin
Chứng Đạo Sâu Rộng

Chứng Đạo Sâu Rộng

P / TLHTLVN
C:3/23/2000; 2478 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:20:44
Xem  Nhắn Tin
Bí Quyết Nhận Sự Bình An

Bí Quyết Nhận Sự Bình An

TYKBG / Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/8/2017; 93 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 1:45:40
Xem  Nhắn Tin
Đêm Nhạc Vũ Đức Nghiêm (Phần 2)

Đêm Nhạc Vũ Đức Nghiêm (Phần 2)

STHV / STHV
C:8/13/2011; 1022 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 1:45:37
Xem  Nhắn Tin
Khôn Ngoan Và Trí Thức

Khôn Ngoan Và Trí Thức

STHV / STHV
C:9/25/2011; 699 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 1:45:34
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.