VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tin Tức Truyền Giáo Khắp Thế Giới

Tin Tức Truyền Giáo Khắp Thế Giới

STHV / STHV
C:8/1/2010; 986 xem
Xem lần cuối 1.37 phút
Xem  Nhắn Tin
Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 2)

Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 2)

1 Ti-mô-thê 3:1-7
TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:9/28/2014; 709 xem
Xem lần cuối 3.84 phút
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Chúa Không Hề Thay Đổi

Chúa Không Hề Thay Đổi

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:6/12/2016; P: 6/10/2016; 510 xem
Xem lần cuối 26.62 phút
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Nước Hằng Sống

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 188 xem
Xem lần cuối 46.46 phút
Xem-VM  Nhắn Tin
Tôi Là Ai?

Tôi Là Ai?

TYKBG / Rev. Doug Kellum
C:5/29/2016; P: 5/26/2016; 371 xem
Xem lần cuối 46.62 phút
Xem  Nhắn Tin
Bền Lòng

Bền Lòng

Gia-cơ 5:7-8
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 36 xem
Xem lần cuối 3/28/2017 0:4:14
Xem  Nhắn Tin
Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai

Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai

TYKBG / Rev. Doug Kellum
C:3/26/2017; P: 3/23/2017; 28 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:15:7
Xem  Nhắn Tin
Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

STHV / STHV
C:2/15/2014; 297 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:2:41
Xem  Nhắn Tin
Xét Đoán

Xét Đoán

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/18/2016; 649 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 22:11:57
Xem  Nhắn Tin
Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Giá

Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Giá

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:5/17/2015; P: 5/14/2015; 595 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 21:43:20
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.