VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Thật Lòng

Thật Lòng

1 Sa-mu-ên 16:7
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/11/2017; 100 xem
Xem lần cuối 1.48 phút
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Con Người Là Gì

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Công Văn
C:3/13/2017; 70 xem
Xem lần cuối 52.20 phút
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Quyền Năng Từ Nơi Chúa

NTVCS / Mục Sư Phan Phước Lành
C:9/8/2016; 194 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 17:8:27
Xem-VM  Nhắn Tin
Những Cám Dỗ Trong Cuộc Sống

Những Cám Dỗ Trong Cuộc Sống

Ma-thi-ơ 4:1-11
TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:3/23/2014; 745 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 17:8:8
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Vimeo

Chúa Giê-su Là Ai

NTVCS / Mục Sư Lê Thành Toàn
C:3/23/2017; 66 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 17:5:6
Xem-VM  Nhắn Tin
Đồi Gô-gô-tha

Đồi Gô-gô-tha

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/30/2017; 285 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 17:3:30
Xem  Nhắn Tin
Chứng Đạo Sâu Rộng

Chứng Đạo Sâu Rộng

P / TLHTLVN
C:3/23/2000; 2461 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 16:52:32
Xem  Nhắn Tin
Giá Trị Thật

Giá Trị Thật

STHV / STHV
C:7/3/2011; 736 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 16:37:6
Xem  Nhắn Tin
Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Giá

Nhận Vô Giá Mà Không Cần Trả Giá

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:5/17/2015; P: 5/14/2015; 622 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:56:8
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Cái Lưỡi (Phần 1)

Cái Lưỡi (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:10/11/2015; P: 10/8/2015; 871 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:51:16
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.