VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 534 xem
Xem lần cuối 18.89 phút
Xem  Chia sẻ
Sự Bình An

Sự Bình An

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 303 xem
Xem lần cuối 28.17 phút
Xem  Chia sẻ
Tình Yêu Của Chúa

Tình Yêu Của Chúa

TYKBG / Scott Sweezie
C:6/10/2017; 268 xem
Xem lần cuối 51.34 phút
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Thời Gian Và Đời Người

TLM / Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 135 xem
Xem lần cuối 56.19 phút
Xem-VM  Chia sẻ
Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh

TYKBG / TYKBG
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 447 xem
Xem lần cuối 58.42 phút
Xem  Chia sẻ
Yên Lòng

Yên Lòng

Thi-thiên 23
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 158 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 7:28:10
Xem  Chia sẻ
Mùa Xuân Hy Vọng

Mùa Xuân Hy Vọng

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/1/2015; P: 2/26/2015; 910 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 7:5:27
Xem  Đọc   Chia sẻ
Người Đã Đến

Người Đã Đến

TYKBG / Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 472 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 6:59:10
Xem  Chia sẻ
Tìm Hiều Nước Thiên Đàng

Tìm Hiều Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2018; 2 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 6:49:31
Xem  Chia sẻ
Nhiều Sự Chọn Lựa

Nhiều Sự Chọn Lựa

TYKBG / Mục Sư Phan Phước Lành
C:1/22/2017; P: 1/19/2017; 551 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 6:46:43
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.