VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tin Mừng

Tin Mừng

STHV / STHV
C:12/19/2011; 746 xem
Xem lần cuối 10.86 phút
Xem  Nhắn Tin
Tại Sao Con Người Lại Cần Đức Chúa Trời

Tại Sao Con Người Lại Cần Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:9/4/2016; P: 9/2/2016; 685 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.84 phút
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Tình Thương Của Mẹ

NTVCS / Mục Sư Ức Chiến Thắng
C:5/10/2017; 93 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 14:31:3
Xem-VM  Nhắn Tin
Tại Sao Cần Tin Chúa Giê-xu?

Tại Sao Cần Tin Chúa Giê-xu?

STHV / STHV
C:3/2/2014; 141 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 14:25:57
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Nước Hằng Sống

NTVCS / Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 209 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 13:51:26
Xem-VM  Nhắn Tin
Mủi Lòng

Mủi Lòng

Ê-sai 49:15
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 69 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 13:43:18
Xem  Nhắn Tin
Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 661 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 13:0:46
Xem  Nhắn Tin
Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

STHV / STHV
C:4/7/2012; 619 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 12:33:35
Xem  Nhắn Tin
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 342 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 12:15:35
Xem  Nhắn Tin
Đó Là Mẹ Tôi

Đó Là Mẹ Tôi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 131 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 11:43:2
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.