VietChristian
VietChristian
httl.org

Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác

Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác

TYKBG / Nicky Gumbel
C:3/5/2017; P: 3/6/2017; 355 xem
Xem lần cuối 1.42 phút
Xem  Nhắn Tin
Đức Chúa Trời Luôn Can Thiệp Đúng Lúc

Đức Chúa Trời Luôn Can Thiệp Đúng Lúc

Ma-thi-ơ 6:31-34
TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/25/2015; P: 10/24/2015; 542 xem
Xem lần cuối 8.62 phút
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Đứa Con Vào Đời

Đứa Con Vào Đời

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:6/16/2017; 216 xem
Xem lần cuối 15.72 phút
Xem  Nhắn Tin
Thật Lòng

Thật Lòng

1 Sa-mu-ên 16:7
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/11/2017; 114 xem
Xem lần cuối 16.64 phút
Xem  Nhắn Tin
Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2017; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 16.76 phút
Xem  Nhắn Tin
Tại Sao Con Người Lại Cần Đức Chúa Trời

Tại Sao Con Người Lại Cần Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:9/4/2016; P: 9/2/2016; 736 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.99 phút
Xem  Nhắn Tin
Tận Dụng Cuộc Đời Còn Lại

Tận Dụng Cuộc Đời Còn Lại

TYKBG / Nicky Gumbel
C:5/1/2016; P: 4/28/2016; 753 xem
Xem lần cuối 47.17 phút
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 742 xem
Xem lần cuối 52.96 phút
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Thỏa Lòng

Thỏa Lòng

1 Ti-mô-thê 6:6
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/10/2017; 121 xem
Xem lần cuối 53.06 phút
Xem  Nhắn Tin
Vượt Qua Đầu Khổ

Vượt Qua Đầu Khổ

TYKBG / Cheryl Salem
C:8/12/2017; 272 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 17:9:39
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.