VietChristian
VietChristian
httl.org

Du Lịch Hawaii

Du Lịch Hawaii

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:7/13/2018; 49 xem
Xem lần cuối 44.88 giây
Xem  Chia sẻ
Ý Nghĩa Giáng Sinh (Phần 1)

Ý Nghĩa Giáng Sinh (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:12/20/2015; P: 12/18/2015; 774 xem
Xem lần cuối 16.80 phút
Xem  Đọc   Chia sẻ
Người Đã Đến

Người Đã Đến

TYKBG / Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 451 xem 1 lưu
Xem lần cuối 25.70 phút
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Con Đường Thương Khó

TLM / Tin Lành Media
C:3/30/2018; 91 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 6:32:52
Xem-VM  Chia sẻ
Vimeo

Biết Rời Rộng

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/16/2018; 51 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 6:26:1
Xem-VM  Chia sẻ
Vimeo

Biết Di Tản Chiến Thuật

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/10/2018; 51 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 6:25:46
Xem-VM  Chia sẻ
Tầm Quan Trọng Của Ngày Chúa Phục Sinh

Tầm Quan Trọng Của Ngày Chúa Phục Sinh

STHV / STHV
C:4/24/2011; 969 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 6:24:16
Xem  Chia sẻ
Đức Chúa Trời Luôn Can Thiệp Đúng Lúc

Đức Chúa Trời Luôn Can Thiệp Đúng Lúc

Ma-thi-ơ 6:31-34
TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/25/2015; P: 10/24/2015; 602 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 5:59:46
Xem  Đọc   Chia sẻ
Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chịu Chết?

Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chịu Chết?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:6/28/2018; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 5:58:28
Xem  Chia sẻ
Những Cuộc Đời Được Biến Đổi

Những Cuộc Đời Được Biến Đổi

STHV / STHV
C:3/10/2012; 568 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 5:58:18
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.