VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Chúa Sống Lại Để Chữa Lành (Phần 2)

Chúa Sống Lại Để Chữa Lành (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:4/27/2014; 608 xem
Xem lần cuối 36.92 phút
Xem  Đọc   Nhắn Tin
100 Năm Tin Lành Việt Nam

100 Năm Tin Lành Việt Nam

STHV / STHV
C:6/5/2011; 1611 xem
Xem lần cuối 42.42 phút
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 408 xem
Xem lần cuối 43.30 phút
Xem  Nhắn Tin
Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân

Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân

TYKBG / Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:5/4/2017; 217 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 12:13:54
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Cụ Si-mê-ôn Đón Chúa Giê-su

NTVCS / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:12/4/2016; 123 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 12:0:10
Xem-VM  Nhắn Tin
Người Nữ

Người Nữ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:5/15/2016; P: 5/12/2016; 662 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 11:52:21
Xem  Nhắn Tin
Đêm Nhạc Vũ Đức Nghiêm (Phần 2)

Đêm Nhạc Vũ Đức Nghiêm (Phần 2)

STHV / STHV
C:8/13/2011; 985 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 11:50:38
Xem  Nhắn Tin
Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/18/2013; 197 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 11:6:39
Xem  Nhắn Tin
Ai Làm Được Thế

Ai Làm Được Thế

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:6/25/2017; 2 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 11:0:22
Xem  Nhắn Tin
I Cô-rinh-tô 13

I Cô-rinh-tô 13

1 Cô-rinh-tô 13
KT / Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 5297 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 8:39:55
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.