VietChristian
VietChristian
httl.org

Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 309 xem
Xem lần cuối 55.88 phút
Xem  Chia Sẻ
Vai Trò Người Cha Trong Gia Đình

Vai Trò Người Cha Trong Gia Đình

STHV / STHV
C:6/8/2014; 305 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 4:41:11
Xem  Chia Sẻ
Hạnh Phúc Hôn Nhân

Hạnh Phúc Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Ánh
C:2/15/2015; P: 2/12/2015; 624 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 4:23:51
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Biết Ơn Mẹ Hiền

Biết Ơn Mẹ Hiền

STHV / STHV
C:5/11/2014; 321 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:55:55
Xem  Chia Sẻ
Thông Điệp Người Sống Lại

Thông Điệp Người Sống Lại

TYKBG / Mục Sư Trương Văn Ngành
C:4/3/2016; P: 4/1/2016; 413 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:29:22
Xem  Chia Sẻ
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/21/2016; P: 2/18/2016; 463 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:24:45
Xem  Chia Sẻ
Đối Diện Với Sự Chết

Đối Diện Với Sự Chết

TYKBG / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:10/30/2016; 296 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:16:56
Xem  Chia Sẻ
Lễ Hiền Mẫu

Lễ Hiền Mẫu

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/8/2016; P: 5/7/2016; 390 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:6:58
Xem  Chia Sẻ
Còn Hội Thánh Thì Sao?

Còn Hội Thánh Thì Sao?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:1/15/2017; 358 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:50:30
Xem  Chia Sẻ
Vimeo

Thiên Tai Và Sự Chết

NTVCS / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:10/31/2016; 138 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 1:55:39
Xem-VM  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.