VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Đổi Mới Từng Ngày

Đổi Mới Từng Ngày

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/5/2014; 914 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 0:41:44
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Quá Khứ Xóa Bôi

Quá Khứ Xóa Bôi

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:1/12/2014; 752 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 1:52:48
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Ước Mơ

Ước Mơ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:1/19/2014; 837 xem
Xem lần cuối 7/18/2017 7:2:54
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Mới Như Mùa Xuân

Mới Như Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Lê Kim Duyệt
C:1/26/2014; 912 xem
Xem lần cuối 7/13/2017 5:30:36
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Tương Lai Là Sức Mạnh

Tương Lai Là Sức Mạnh

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:2/2/2014; 813 xem
Xem lần cuối 7/18/2017 1:31:11
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 716 xem
Xem lần cuối 7/14/2017 2:3:47
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/16/2014; 846 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 19:48:58
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Cách Chúa Ban Phước

Cách Chúa Ban Phước

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/23/2014; 773 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 8:30:48
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Hiện Tại Là Ngày Vui

Hiện Tại Là Ngày Vui

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:3/2/2014; 629 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 11:21:1
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Lời Thề

Lời Thề

Ma-thi-ơ 5:33-37
TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:3/9/2014; 578 xem
Xem lần cuối 7/15/2017 1:42:51
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.