VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Món Quà Đầu Xuân

Món Quà Đầu Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/4/2015; P: 1/1/2015; 780 xem
Xem lần cuối 9/20/2018 21:45:54
Xem  Đọc   Chia sẻ
Không Thần Nào Như Chúa

Không Thần Nào Như Chúa

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/11/2015; P: 1/8/2015; 886 xem
Xem lần cuối 9/18/2018 0:51:43
Xem  Đọc   Chia sẻ
Những Kẻ Mệt Mỏi Và Gánh Nặng

Những Kẻ Mệt Mỏi Và Gánh Nặng

TYKBG / Mục Sư Đặng Thế Quân
C:1/18/2015; P: 1/15/2015; 948 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 8:12:21
Xem  Đọc   Chia sẻ
Năm Mới Có Gì Mới

Năm Mới Có Gì Mới

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/25/2015; P: 1/22/2015; 971 xem
Xem lần cuối 9/16/2018 0:59:1
Xem  Đọc   Chia sẻ
Ngũ Phúc Của Đời

Ngũ Phúc Của Đời

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/1/2015; P: 1/29/2015; 731 xem
Xem lần cuối 9/10/2018 1:5:0
Xem  Đọc   Chia sẻ
Ngũ Phúc Của Đời (Phần 2)

Ngũ Phúc Của Đời (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/8/2015; P: 2/5/2015; 630 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 5:10:6
Xem  Đọc   Chia sẻ
Hạnh Phúc Hôn Nhân

Hạnh Phúc Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Ánh
C:2/15/2015; P: 2/12/2015; 727 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 11:56:29
Xem  Đọc   Chia sẻ
Xuân Mới Tạo Vật Mới

Xuân Mới Tạo Vật Mới

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/22/2015; P: 2/20/2015; 734 xem
Xem lần cuối 9/12/2018 19:42:12
Xem  Đọc   Chia sẻ
Mùa Xuân Hy Vọng

Mùa Xuân Hy Vọng

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/1/2015; P: 2/26/2015; 910 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 7:5:27
Xem  Đọc   Chia sẻ
Cảm Tạ Vì Được Tự Do Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Cảm Tạ Vì Được Tự Do Thờ Phượng Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:3/8/2015; P: 3/6/2015; 761 xem
Xem lần cuối 9/19/2018 15:35:34
Xem  Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.