VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Món Quà Đầu Xuân

Món Quà Đầu Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/4/2015; P: 1/1/2015; 762 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:54:11
Xem  Đọc   Chia sẻ
Không Thần Nào Như Chúa

Không Thần Nào Như Chúa

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/11/2015; P: 1/8/2015; 865 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:54:26
Xem  Đọc   Chia sẻ
Những Kẻ Mệt Mỏi Và Gánh Nặng

Những Kẻ Mệt Mỏi Và Gánh Nặng

TYKBG / Mục Sư Đặng Thế Quân
C:1/18/2015; P: 1/15/2015; 921 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:54:41
Xem  Đọc   Chia sẻ
Năm Mới Có Gì Mới

Năm Mới Có Gì Mới

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/25/2015; P: 1/22/2015; 940 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:54:53
Xem  Đọc   Chia sẻ
Ngũ Phúc Của Đời

Ngũ Phúc Của Đời

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/1/2015; P: 1/29/2015; 719 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:55:12
Xem  Đọc   Chia sẻ
Ngũ Phúc Của Đời (Phần 2)

Ngũ Phúc Của Đời (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/8/2015; P: 2/5/2015; 610 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:55:24
Xem  Đọc   Chia sẻ
Hạnh Phúc Hôn Nhân

Hạnh Phúc Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Ánh
C:2/15/2015; P: 2/12/2015; 713 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:55:39
Xem  Đọc   Chia sẻ
Xuân Mới Tạo Vật Mới

Xuân Mới Tạo Vật Mới

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/22/2015; P: 2/20/2015; 699 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:55:51
Xem  Đọc   Chia sẻ
Mùa Xuân Hy Vọng

Mùa Xuân Hy Vọng

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/1/2015; P: 2/26/2015; 891 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:56:7
Xem  Đọc   Chia sẻ
Cảm Tạ Vì Được Tự Do Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Cảm Tạ Vì Được Tự Do Thờ Phượng Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:3/8/2015; P: 3/6/2015; 743 xem
Xem lần cuối 6/22/2018 23:56:22
Xem  Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.