VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đổi Mới Từng Ngày

Đổi Mới Từng Ngày

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/5/2014; 850 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:52:42
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Quá Khứ Xóa Bôi

Quá Khứ Xóa Bôi

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:1/12/2014; 711 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:52:57
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Ước Mơ

Ước Mơ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:1/19/2014; 790 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:53:12
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Mới Như Mùa Xuân

Mới Như Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Lê Kim Duyệt
C:1/26/2014; 873 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:53:28
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Tương Lai Là Sức Mạnh

Tương Lai Là Sức Mạnh

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:2/2/2014; 757 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:53:39
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 673 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:53:51
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/16/2014; 806 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:54:4
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Cách Chúa Ban Phước

Cách Chúa Ban Phước

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/23/2014; 747 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:54:19
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Hiện Tại Là Ngày Vui

Hiện Tại Là Ngày Vui

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:3/2/2014; 586 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:54:30
Xem  Đọc   Chia Sẻ
Lời Thề

Lời Thề

Ma-thi-ơ 5:33-37
TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:3/9/2014; 542 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 3:54:45
Xem  Đọc   Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.