VietChristian
VietChristian
httl.org

Đổi Mới Từng Ngày

Đổi Mới Từng Ngày

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/5/2014; 939 xem
Xem lần cuối 9/20/2017 23:15:3
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Quá Khứ Xóa Bôi

Quá Khứ Xóa Bôi

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:1/12/2014; 765 xem
Xem lần cuối 9/18/2017 14:59:35
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Ước Mơ

Ước Mơ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:1/19/2014; 857 xem
Xem lần cuối 9/21/2017 3:26:27
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Mới Như Mùa Xuân

Mới Như Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Lê Kim Duyệt
C:1/26/2014; 926 xem
Xem lần cuối 21.77 phút
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Tương Lai Là Sức Mạnh

Tương Lai Là Sức Mạnh

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:2/2/2014; 831 xem
Xem lần cuối 9/23/2017 22:36:39
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 735 xem
Xem lần cuối 9/21/2017 4:25:44
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/16/2014; 866 xem
Xem lần cuối 9/21/2017 4:25:55
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Cách Chúa Ban Phước

Cách Chúa Ban Phước

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/23/2014; 783 xem
Xem lần cuối 9/23/2017 19:12:38
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Hiện Tại Là Ngày Vui

Hiện Tại Là Ngày Vui

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:3/2/2014; 643 xem
Xem lần cuối 9/22/2017 22:10:27
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Lời Thề

Lời Thề

Ma-thi-ơ 5:33-37
TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:3/9/2014; 590 xem
Xem lần cuối 9/10/2017 23:18:19
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.