VietChristian
VietChristian
httl.org

Tận Thế Khi Nào? (Phần 1)

Tận Thế Khi Nào? (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/6/2013; 962 xem
Xem lần cuối 12/31/2016 1:17:4
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Tận Thế Khi Nào? (Phần 2)

Tận Thế Khi Nào? (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/13/2013; 774 xem
Xem lần cuối 1/7/2017 16:40:36
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Chúa Làm Việc Mới Trong Năm Mới

Chúa Làm Việc Mới Trong Năm Mới

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:1/20/2013; 885 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 20:25:11
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Ân Điển Lạ Lùng

Ân Điển Lạ Lùng

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:1/27/2013; 792 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 14:34:21
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Năm Mới Bạn Hãy Đổi Mới

Năm Mới Bạn Hãy Đổi Mới

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:2/3/2013; 991 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 22:33:16
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Tình Yêu Trong Mùa Lễ Valentine

Tình Yêu Trong Mùa Lễ Valentine

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:2/10/2013; 739 xem
Xem lần cuối 1/5/2017 5:8:50
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Mùa Xuân và Tuổi Thơ

Mùa Xuân và Tuổi Thơ

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/17/2013; 644 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 23:5:8
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Ngài Săn Sóc

Ngài Săn Sóc

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:2/24/2013; 640 xem
Xem lần cuối 1/13/2017 0:4:6
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Tình Yêu Không Biên Giới

Tình Yêu Không Biên Giới

TYKBG / Mục Sư Ngô Thành Tâm
C:3/3/2013; 799 xem
Xem lần cuối 1/9/2017 1:12:0
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed
Đấng Tạo Hóa và Con Người

Đấng Tạo Hóa và Con Người

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/10/2013; 605 xem
Xem lần cuối 1/13/2017 23:27:6
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.