VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đổi Mới Từng Ngày

Đổi Mới Từng Ngày

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/5/2014; 965 xem
Xem lần cuối 11/18/2017 8:8:14
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Quá Khứ Xóa Bôi

Quá Khứ Xóa Bôi

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:1/12/2014; 787 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 18:20:31
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Ước Mơ

Ước Mơ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:1/19/2014; 868 xem
Xem lần cuối 11/9/2017 4:53:11
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Mới Như Mùa Xuân

Mới Như Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Lê Kim Duyệt
C:1/26/2014; 935 xem
Xem lần cuối 11/8/2017 8:40:33
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Tương Lai Là Sức Mạnh

Tương Lai Là Sức Mạnh

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:2/2/2014; 849 xem
Xem lần cuối 11/12/2017 0:28:26
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 752 xem
Xem lần cuối 11/10/2017 8:8:7
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

Đấng Chăm Sóc Tình Yêu Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/16/2014; 889 xem
Xem lần cuối 11/10/2017 8:6:26
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Cách Chúa Ban Phước

Cách Chúa Ban Phước

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:2/23/2014; 791 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 9:29:30
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Hiện Tại Là Ngày Vui

Hiện Tại Là Ngày Vui

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:3/2/2014; 657 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 9:29:39
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Lời Thề

Lời Thề

Ma-thi-ơ 5:33-37
TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:3/9/2014; 602 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 9:29:56
Xem  Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.