VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2018; 77 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 0:14:13
Xem  Chia sẻ
Tinh Thần Trách Nhiệm

Tinh Thần Trách Nhiệm

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/13/2018; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 5:13:9
Xem  Chia sẻ
Thông Điệp Người Sống Lại

Thông Điệp Người Sống Lại

TYKBG / Mục Sư Trương Văn Ngành
C:4/5/2018; 70 xem
Xem lần cuối 4/21/2018 18:55:6
Xem  Chia sẻ
Thương Khó Và Phục Sinh

Thương Khó Và Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/30/2018; 90 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2018 8:30:17
Xem  Chia sẻ
Tận Thế Và Thương Khó

Tận Thế Và Thương Khó

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:3/22/2018; 78 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 17:36:35
Xem  Chia sẻ
Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát

Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/10/2018; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 7:13:59
Xem  Chia sẻ
Nhân Cấp Và Ảnh Hưởng Cá Nhân

Nhân Cấp Và Ảnh Hưởng Cá Nhân

TYKBG / John Bevere
C:3/2/2018; 204 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 8:15:10
Xem  Chia sẻ
Ngôi Nhà Của Chúa

Ngôi Nhà Của Chúa

TYKBG / John Bevere
C:2/23/2018; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2018 22:57:30
Xem  Chia sẻ
Xuân Yêu Thương

Xuân Yêu Thương

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/15/2018; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2018 17:40:5
Xem  Chia sẻ
Ngày Phán Xét Của Đấng Christ

Ngày Phán Xét Của Đấng Christ

TYKBG / John Bevere
C:2/8/2018; 184 xem
Xem lần cuối 4/21/2018 13:16:37
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.