VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ý Muốn Của Chúa

Ý Muốn Của Chúa

TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:2/19/2017; P: 2/16/2017; 68 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 0:30:6
Xem  Chia Sẻ
Hôn Nhân Bền Vững

Hôn Nhân Bền Vững

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:2/12/2017; P: 2/10/2017; 309 xem
Xem lần cuối 55.95 phút
Xem  Chia Sẻ
Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán

TYKBG / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:1/29/2017; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 1:15:43
Xem  Chia Sẻ
Nhiều Sự Chọn Lựa

Nhiều Sự Chọn Lựa

TYKBG / Mục Sư Phan Phước Lành
C:1/22/2017; P: 1/19/2017; 369 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 1:29:19
Xem  Chia Sẻ
Còn Hội Thánh Thì Sao?

Còn Hội Thánh Thì Sao?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:1/15/2017; 358 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 2:50:30
Xem  Chia Sẻ
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 316 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 10:7:5
Xem  Chia Sẻ
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 357 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 19:48:13
Xem  Chia Sẻ
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 308 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 10:56:36
Xem  Chia Sẻ
Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh

TYKBG / TYKBG
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 262 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 10:56:43
Xem  Chia Sẻ
Người Đã Đến

Người Đã Đến

TYKBG / Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 6:18:0
Xem  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.