VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ai Làm Được Thế

Ai Làm Được Thế

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:6/25/2017; 2 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 11:0:22
Xem  Nhắn Tin
Đứa Con Vào Đời

Đứa Con Vào Đời

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:6/16/2017; 60 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 13:46:54
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Của Chúa

Tình Yêu Của Chúa

TYKBG / Scott Sweezie
C:6/10/2017; 111 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 4:8:31
Xem  Nhắn Tin
Trật Tự - Vinh Hiển - Phán Xét

Trật Tự - Vinh Hiển - Phán Xét

TYKBG / John Bevere
C:6/2/2017; 167 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2017 17:38:53
Xem  Nhắn Tin
Đi Đúng Đường

Đi Đúng Đường

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/28/2017; 274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2017 23:22:34
Xem  Nhắn Tin
Nuôi Dưỡng

Nuôi Dưỡng

TYKBG / Lisa Bevere
C:5/16/2017; P: 5/19/2017; 136 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 19:5:33
Xem  Nhắn Tin
Đó Là Mẹ Tôi

Đó Là Mẹ Tôi

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 205 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 17:12:16
Xem  Nhắn Tin
Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân

Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân

TYKBG / Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:5/4/2017; 217 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 12:13:54
Xem  Nhắn Tin
Sự Bình An

Sự Bình An

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 198 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 1:7:57
Xem  Nhắn Tin
Bằng Chứng Phục Sinh

Bằng Chứng Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/22/2017; 176 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 5:40:48
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.