VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khi Chết Về Đâu?

Khi Chết Về Đâu?

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:10/12/2018; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 23:12:4
Xem  Chia sẻ
Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 2)

Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 2)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:10/6/2018; 40 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 23:37:26
Xem  Chia sẻ
Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 1)

Làm Thế Nào Để Xác Quyết Đức Tin Của Mình? (Phần 1)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:9/27/2018; 50 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 22:10:25
Xem  Chia sẻ
Tìm Hiều Nước Thiên Đàng

Tìm Hiều Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2018; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 22:10:37
Xem  Chia sẻ
Con Người Có Thể Chống Nghịch Chúa Tới Chừng Nào? (Phần 2)

Con Người Có Thể Chống Nghịch Chúa Tới Chừng Nào? (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2018; 63 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 22:10:48
Xem  Chia sẻ
Con Người Có Thể Chống Nghịch Chúa Tới Chừng Nào? (Phần 1)

Con Người Có Thể Chống Nghịch Chúa Tới Chừng Nào? (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/6/2018; 79 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 22:10:56
Xem  Chia sẻ
Ánh Sáng Cho Cuộc Đời

Ánh Sáng Cho Cuộc Đời

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2018; 220 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 22:11:8
Xem  Chia sẻ
Vì Sao Người Ta Khổ?

Vì Sao Người Ta Khổ?

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/25/2018; 191 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 22:11:20
Xem  Chia sẻ
Vai Trò Người Lãnh Đạo

Vai Trò Người Lãnh Đạo

TYKBG / Bill Hybels
C:8/16/2018; 135 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 22:11:32
Xem  Chia sẻ
Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 2)

Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 2)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:8/9/2018; 112 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 4:43:4
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.