VietChristian
VietChristian
httl.org

Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn?

Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:10/21/2017; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.58 phút
Xem  Nhắn Tin
Sự Đổi Thay

Sự Đổi Thay

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:10/15/2017; 30 xem
Xem lần cuối 26.31 phút
Xem  Nhắn Tin
Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:10/5/2017; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.73 phút
Xem  Nhắn Tin
Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:9/29/2017; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 36.83 phút
Xem  Nhắn Tin
Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:9/21/2017; 228 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 23:24:4
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 2)

Người Chăn (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2017; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2017 8:19:42
Xem  Nhắn Tin
Người Chăn (Phần 1)

Người Chăn (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/8/2017; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 13:4:19
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Nào Phu Phỉ

Tình Yêu Nào Phu Phỉ

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:9/3/2017; 162 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 12:43:12
Xem  Nhắn Tin
Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn (Phần 2)

Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn (Phần 2)

TYKBG / Nicky Gumbel
C:8/27/2017; P: 9/1/2017; 161 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 10:55:44
Xem  Nhắn Tin
Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

TYKBG / Nicky Gumbel
C:8/18/2017; 349 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 19:5:6
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.