VietChristian
VietChristian
httl.org

Còn Hội Thánh Thì Sao?

Còn Hội Thánh Thì Sao?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:1/15/2017; 60 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 17:22:40
Xem  Chia Sẻ Embed
Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:1/8/2017; P: 1/5/2017; 160 xem
Xem lần cuối 3.78 phút
Xem  Chia Sẻ Embed
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 211 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 4:20:7
Xem  Chia Sẻ Embed
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 191 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 16:3:16
Xem  Chia Sẻ Embed
Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh

TYKBG / TYKBG
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 182 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 17:32:29
Xem  Chia Sẻ Embed
Người Đã Đến

Người Đã Đến

TYKBG / Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 256 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 16:3:32
Xem  Chia Sẻ Embed
Chúa Giáng Sinh Vì Ai?

Chúa Giáng Sinh Vì Ai?

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:12/4/2016; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 19:12:8
Xem  Chia Sẻ Embed
Kiểm Chứng Niềm Tin Bằng Phương Pháp Khoa Học

Kiểm Chứng Niềm Tin Bằng Phương Pháp Khoa Học

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Trường Cửu
C:11/27/2016; P: 11/24/2016; 374 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2017 22:45:32
Xem  Chia Sẻ Embed
Ba Sức Mạnh Của Thiên Đàng

Ba Sức Mạnh Của Thiên Đàng

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Thịnh
C:11/20/2016; P: 11/17/2016; 343 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 16:0:24
Xem  Chia Sẻ Embed
Lòng Vui Mừng

Lòng Vui Mừng

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/13/2016; 391 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 16:40:55
Xem  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.