VietChristian
VietChristian
httl.org

Thông Điệp Người Sống Lại

Thông Điệp Người Sống Lại

TYKBG / Mục Sư Trương Văn Ngành
C:4/5/2018; 96 xem
Xem lần cuối 6/16/2018 7:59:17
Xem  Chia sẻ
Thương Khó Và Phục Sinh

Thương Khó Và Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/30/2018; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/12/2018 23:25:7
Xem  Chia sẻ
Tận Thế Và Thương Khó

Tận Thế Và Thương Khó

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:3/22/2018; 102 xem
Xem lần cuối 6/17/2018 0:24:8
Xem  Chia sẻ
Bằng Chứng Phục Sinh

Bằng Chứng Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/22/2017; 275 xem
Xem lần cuối 6/17/2018 9:54:2
Xem  Chia sẻ
Tin Thì Được Sống

Tin Thì Được Sống

Giăng 3:16
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/16/2017; 199 xem
Xem lần cuối 6/13/2018 12:18:24
Xem  Chia sẻ
Đáy Lòng

Đáy Lòng

1 Ti-mô-thê 2:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2017; 141 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/17/2018 3:3:5
Xem  Chia sẻ
Dặn Lòng

Dặn Lòng

1 Cô-rinh-tô 11:26
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2017; 137 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 11:24:54
Xem  Chia sẻ
Thấu Lòng

Thấu Lòng

Ê-sai 53:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/13/2017; 115 xem
Xem lần cuối 6/18/2018 9:38:36
Xem  Chia sẻ
Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 258 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 9:15:8
Xem  Chia sẻ
YouTube

Con Đường Cứu Rỗi

TLM / Tin Lành Media
C:4/12/2017; 94 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 9:49:16
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.