VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Bằng Chứng Phục Sinh

Bằng Chứng Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/22/2017; 236 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 6:2:1
Xem  Chia sẻ
Tin Thì Được Sống

Tin Thì Được Sống

Giăng 3:16
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/16/2017; 171 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 4:57:43
Xem  Chia sẻ
Đáy Lòng

Đáy Lòng

1 Ti-mô-thê 2:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2017; 115 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 0:23:54
Xem  Chia sẻ
Dặn Lòng

Dặn Lòng

1 Cô-rinh-tô 11:26
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2017; 111 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 16:59:30
Xem  Chia sẻ
Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 225 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 21:42:40
Xem  Chia sẻ
Thấu Lòng

Thấu Lòng

Ê-sai 53:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/13/2017; 91 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 4:30:36
Xem  Chia sẻ
YouTube

Con Đường Cứu Rỗi

NTVCS / NTCS
C:4/12/2017; 68 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 5:16:37
Xem-YT  Chia sẻ
Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/7/2017; 294 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 3:57:10
Xem  Chia sẻ
Kinh Nghiệm Phục Sinh

Kinh Nghiệm Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/10/2016; P: 4/7/2016; 521 xem
Xem lần cuối 2/17/2018 12:53:22
Xem  Chia sẻ
Thông Điệp Người Sống Lại

Thông Điệp Người Sống Lại

TYKBG / Mục Sư Trương Văn Ngành
C:4/3/2016; P: 4/1/2016; 519 xem
Xem lần cuối 2/17/2018 12:53:10
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.