VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thông Điệp Người Sống Lại

Thông Điệp Người Sống Lại

TYKBG / Mục Sư Trương Văn Ngành
C:4/5/2018; 128 xem
Xem lần cuối 11/23/2018 13:40:46
Xem  Chia sẻ
Thương Khó Và Phục Sinh

Thương Khó Và Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/30/2018; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 16:56:19
Xem  Chia sẻ
Tận Thế Và Thương Khó

Tận Thế Và Thương Khó

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:3/22/2018; 140 xem
Xem lần cuối 12/5/2018 9:52:17
Xem  Chia sẻ
Bằng Chứng Phục Sinh

Bằng Chứng Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/22/2017; 310 xem
Xem lần cuối 11/24/2018 15:58:5
Xem  Chia sẻ
Tin Thì Được Sống

Tin Thì Được Sống

Giăng 3:16
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/16/2017; 225 xem
Xem lần cuối 11/20/2018 7:51:18
Xem  Chia sẻ
Đáy Lòng

Đáy Lòng

1 Ti-mô-thê 2:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2017; 164 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 7:52:1
Xem  Chia sẻ
Dặn Lòng

Dặn Lòng

1 Cô-rinh-tô 11:26
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2017; 156 xem
Xem lần cuối 11/27/2018 17:51:51
Xem  Chia sẻ
Thấu Lòng

Thấu Lòng

Ê-sai 53:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/13/2017; 135 xem
Xem lần cuối 11/30/2018 1:16:58
Xem  Chia sẻ
Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

Tôn Thờ Chúa Giê-xu Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:4/13/2017; 291 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 11:5:3
Xem  Chia sẻ
YouTube

Con Đường Cứu Rỗi

TLM / Tin Lành Media
C:4/12/2017; 118 xem
Xem lần cuối 11/21/2018 13:32:57
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.