VietChristian
VietChristian
httl.org

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 211 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 4:20:7
Xem  Chia Sẻ Embed
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/21/2016; P: 2/18/2016; 430 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 11:36:22
Xem  Chia Sẻ Embed
Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:2/14/2016; P: 2/12/2016; 655 xem
Xem lần cuối 1/17/2017 3:34:25
Xem  Chia Sẻ Embed
Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 453 xem
Xem lần cuối 1/17/2017 15:37:24
Xem  Chia Sẻ Embed
Phước Lộc Thọ

Phước Lộc Thọ

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2016; 563 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 8:39:4
Xem  Chia Sẻ Embed
Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/24/2016; P: 1/21/2016; 408 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 16:4:42
Xem  Chia Sẻ Embed
Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/17/2016; P: 1/14/2016; 516 xem
Xem lần cuối 1/17/2017 15:29:4
Xem  Chia Sẻ Embed
Niềm Vui Bất Tận

Niềm Vui Bất Tận

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/10/2016; P: 1/8/2016; 472 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 6:4:23
Xem  Chia Sẻ Embed
Thái Độ Mới

Thái Độ Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/3/2016; P: 12/31/2015; 493 xem
Xem lần cuối 1/18/2017 10:52:6
Xem  Chia Sẻ Embed
Mùa Xuân Hy Vọng

Mùa Xuân Hy Vọng

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/1/2015; P: 2/26/2015; 751 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 17:6:40
Xem  Đọc   Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.