VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán

TYKBG / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:1/29/2017; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 1:15:43
Xem  Chia Sẻ
Vimeo

Khúc Nhạc Xuân 2017

NTVCS / NTVCS
C:1/27/2017; 126 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 22:51:56
Xem-VM  Chia Sẻ
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 357 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 19:48:13
Xem  Chia Sẻ
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/21/2016; P: 2/18/2016; 463 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:24:45
Xem  Chia Sẻ
Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:2/14/2016; P: 2/12/2016; 687 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 6:26:0
Xem  Chia Sẻ
Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 482 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 17:41:46
Xem  Chia Sẻ
Phước Lộc Thọ

Phước Lộc Thọ

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2016; 589 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 6:3:54
Xem  Chia Sẻ
Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/24/2016; P: 1/21/2016; 428 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 13:37:29
Xem  Chia Sẻ
Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/17/2016; P: 1/14/2016; 542 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 20:54:7
Xem  Chia Sẻ
Niềm Vui Bất Tận

Niềm Vui Bất Tận

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/10/2016; P: 1/8/2016; 488 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 18:41:19
Xem  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.