VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán

TYKBG / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:1/29/2017; 356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 12:42:17
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Khúc Nhạc Xuân 2017

NTVCS / NTVCS
C:1/27/2017; 165 xem
Xem lần cuối 6/16/2017 5:48:47
Xem-VM  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 439 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 5:48:43
Xem  Nhắn Tin
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/21/2016; P: 2/18/2016; 510 xem
Xem lần cuối 6/10/2017 8:0:50
Xem  Nhắn Tin
Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:2/14/2016; P: 2/12/2016; 728 xem
Xem lần cuối 6/16/2017 15:17:7
Xem  Nhắn Tin
Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 520 xem
Xem lần cuối 6/9/2017 10:12:7
Xem  Nhắn Tin
Phước Lộc Thọ

Phước Lộc Thọ

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2016; 636 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 2:11:13
Xem  Nhắn Tin
Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/24/2016; P: 1/21/2016; 459 xem
Xem lần cuối 6/5/2017 15:45:33
Xem  Nhắn Tin
Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/17/2016; P: 1/14/2016; 577 xem
Xem lần cuối 6/7/2017 22:29:40
Xem  Nhắn Tin
Niềm Vui Bất Tận

Niềm Vui Bất Tận

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/10/2016; P: 1/8/2016; 528 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 6:16:3
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.