VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán

TYKBG / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:1/29/2017; 332 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/26/2017 10:7:35
Xem  Nhắn Tin
Vimeo

Khúc Nhạc Xuân 2017

NTVCS / NTVCS
C:1/27/2017; 152 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 3:31:38
Xem-VM  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân

TYKBG / Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2017; P: 12/28/2016; 411 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 2:48:58
Xem  Nhắn Tin
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/21/2016; P: 2/18/2016; 496 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:31
Xem  Nhắn Tin
Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:2/14/2016; P: 2/12/2016; 712 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:29
Xem  Nhắn Tin
Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 503 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:19
Xem  Nhắn Tin
Phước Lộc Thọ

Phước Lộc Thọ

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2016; 614 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:25
Xem  Nhắn Tin
Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/24/2016; P: 1/21/2016; 447 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:23
Xem  Nhắn Tin
Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/17/2016; P: 1/14/2016; 565 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 19:39:21
Xem  Nhắn Tin
Niềm Vui Bất Tận

Niềm Vui Bất Tận

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/10/2016; P: 1/8/2016; 508 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 4:50:29
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.