VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Giao Ước với Mắt

Gióp 31:1; Ma-thi-ơ 6:22-23
VPNS
C:6/20/2012; 1042 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/23/2017 10:9:53
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Nước Cha và ÝCha

Ma-thi-ơ 6:10
VPNS
C:1/27/1995; 807 xem
Xem lần cuối 7/17/2017 7:28:14
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nước Cha và ÝCha

Ma-thi-ơ 6:10
VPNS
C:1/28/1995; 696 xem
Xem lần cuối 7/15/2017 15:39:2
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Làm những điều đúng bằng động cơ sai

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/12/1994; 691 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 18:57:12
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Phục vụ vì phần thưởng

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/9/1994; 749 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 3:21:30
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Quan niệm Cơ Đốc về phần thưởng

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/10/1994; 607 xem
Xem lần cuối 7/11/2017 20:54:14
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Phần thưởng Cơ Đốc

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/11/1994; 681 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 3:21:16
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Tha Thứ Của Chúa Và Của Người

Ma-thi-ơ 6:12,14-16
VPNS
C:2/23/1995; 647 xem
Xem lần cuối 7/17/2017 14:56:19
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Tha Tội Của Chúa Và Người

Ma-thi-ơ 6:12; Ma-thi-ơ 6:14-15
VPNS
C:2/24/1995; 573 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 11:13:23
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Tha Thứ Của Chúa Và Của Người

Ma-thi-ơ 6:12; Ma-thi-ơ 6:14-15
VPNS
C:2/22/1995; 606 xem
Xem lần cuối 7/17/2017 14:56:59
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |