VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 127:1-5; Lu-ca 6:12
VPNS
C:2/3/2010; 1184 xem
Xem lần cuối 3/24/2020 9:37:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
VPNS
C:3/20/2012; 809 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 4:35:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
VPNS
C:6/25/2007; 649 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 12:30:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:12-26
VPNS
C:3/21/2012; 833 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 14:8:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:12-26
VPNS
C:6/26/2007; 691 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 5:11:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-26
VPNS
C:8/29/2003; 593 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 14:8:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
VPNS
C:2/24/2001; 489 xem
Xem lần cuối 3/7/2020 19:33:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:27-38
VPNS
C:8/4/2015; 983 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2020 7:51:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-38
VPNS
C:2/25/2001; 635 xem
Xem lần cuối 3/13/2020 18:33:7
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:27-42
VPNS
C:6/27/2007; 987 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 22:44:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app