VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Chúa của Ngày Sa-bát

Lu-ca 6:1-11
VPNS
C:3/20/2012; 970 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2021 9:52:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net