VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3; Ê-xơ-tê 4:16
VPNS
C:10/9/2006; 1102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:16:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:12/17/2005; 660 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 8:13:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:5/19/1997; 533 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 15:56:29
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
VPNS
C:12/9/2013; 1068 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 12:8:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
VPNS
C:6/30/2016; 729 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 5:4:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-37
VPNS
C:12/18/2005; 659 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 14:41:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
VPNS
C:7/28/2016; 645 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 11:37:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:15-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:26-33
VPNS
C:5/6/2001; 445 xem
Xem lần cuối 9/30/2019 11:14:36
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-52
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 976 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 15:15:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:38-52
VPNS
C:12/19/2005; 621 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:51:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app