VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Bài Giảng Của Sứ Đồ Phao-lô Ở Xứ Bi-si-đi

Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
VPNS
C:7/28/2016; 646 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.85 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, , US2.87 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Sống Với Thánh Kinh

TinHuu.com | KinhThanh.app