VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 139:13-14; Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-23
VPNS
C:4/4/2005; 961 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 10:45:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:25-13:3; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-40; 2 Ti-mô-thê 4:11
VPNS
C:8/18/2002; 765 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 1:49:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
VPNS
C:12/9/2013; 1143 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:30:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-11
VPNS
C:8/29/2016; 756 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 7:16:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-11
VPNS
C:3/24/2006; 723 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:37:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
VPNS
C:8/5/2005; 726 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 10:24:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-21
VPNS
C:3/25/2006; 701 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 16:47:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-21
VPNS
C:8/30/2016; 698 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:37:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-33
VPNS
C:8/10/2005; 649 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 10:42:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-35
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 910 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 9:40:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app