VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Spring Photo

Được Cứu Nhờ Ân Sủng

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-11
VPNS
C:8/29/2016; 796 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.50 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net