VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Để Được Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh

Lu-ca 24:44-49; Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19
VPNS
C:3/9/2011; 1827 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:42:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Gương Khích Lệ

Công-vụ các Sứ-đồ 4:36; Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30; Công-vụ các Sứ-đồ 1:22-26; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-39; 2 Ti-mô-thê 4:11
VPNS
C:6/23/2007; 1207 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 5:46:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Hoan Nghênh Người Mới Tin Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-18
VPNS
C:7/19/1992; 556 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 1:44:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Chúa Dùng (2)

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
VPNS
C:11/8/2016; 610 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 1:2:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Ra Khỏi Vùng An Toàn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19a
VPNS
C:3/31/2016; 708 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 23:21:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Chúa Dùng (1)

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
VPNS
C:11/7/2016; 1407 xem
Xem lần cuối 11/27/2018 18:31:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Đối Mặt Với Đức Chúa Trời

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
VPNS
C:10/12/2005; 812 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 10:26:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Tha Thứ Và Biến Đổi

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
VPNS
C:12/7/2013; 928 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 8:2:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Chấp Nhận Tín Hữu Mới

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-31
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 887 xem
Xem lần cuối 11/29/2018 15:11:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Câu Chuyện Làm Kinh Ngạc

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-6
VPNS
C:4/27/2001; 576 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 3:6:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app