VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1499 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 16:53:48
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1192 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2016 6:22:16
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 717 xem
Xem lần cuối 12/3/2016 20:23:44
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 1058 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2016 7:3:33
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 575 xem
Xem lần cuối 12/3/2016 7:39:4
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 836 xem
Xem lần cuối 12/6/2016 0:10:21
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 1014 xem
Xem lần cuối 11/28/2016 17:9:51
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 604 xem
Xem lần cuối 12/1/2016 5:11:16
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 911 xem
Xem lần cuối 12/3/2016 20:26:26
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 726 xem
Xem lần cuối 12/2/2016 18:45:55
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |