VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1589 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 23:36:42
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1251 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 17:9:0
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 755 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 5:23:38
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 1110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2017 16:54:15
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 627 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 23:35:15
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 899 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 13:32:36
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 1078 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 14:18:31
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 641 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 9:7:10
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 972 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 8:38:34
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 773 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 13:4:0
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |