VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi

2 Phi-e-rơ 3:11-15
VPNS
C:7/1/2016; 976 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.74 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 3.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net