VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Thi Hành Mệnh Lệnh Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 13:4-12
VPNS
C:7/27/2016; 677 xem 3 lưu
Xem lần cuối 47.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net