VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Summer Photo

Phục Vụ Chúa Cách Khiêm Nhường

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
VPNS
C:9/5/2016; 1131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.51 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net