VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:11-18
VPNS
C:9/16/2016; 1087 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.87 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net