VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Điều Luật Thứ Năm (IX)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 648 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 2:0:47
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 5, Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 5, Ma-thi-ơ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany58523.79 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net