VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Autumn Photo

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7
VPNS
C:12/29/2016; 928 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2023 16:18:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net