VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Tâm Tình Người Truyền Đạo

Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-6
VPNS
C:2/28/2017; 1129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.31 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net