VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Summer Photo

Lời Dặn Dò Của Sứ Đồ Phao-lô

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38
VPNS
C:4/29/2017; 1038 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2022 22:59:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net