VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Trái Thánh Linh

Ga-la-ti 5:22-25
VPNS
C:5/25/1991; 816 xem
Xem lần cuối 2.39 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net