VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Minh Nguyên
C:6/5/2017; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 8:53:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Website, Truyện Tích Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app