VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Summer Photo

Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-27
VPNS
C:6/16/1991; 819 xem
Xem lần cuối 1.38 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net