VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Thẩm Quyền Của Vua Trên Thập Giá

Lu-ca 23:38-43
VPNS
C:3/30/2018; 626 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 9:10:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hebei, China4814.63 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Sống Với Thánh Kinh

TinHuu.com | KinhThanh.app