VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Tình Yêu Của Đấng Christ Cảm Thúc

2 Cô-rinh-tô 5:14-15
VPNS
C:4/5/2018; 756 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 2:26:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net