VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Chuẩn Mực Tuyệt Vời

Lu-ca 6:36-38
VPNS
C:7/4/2018; 740 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:17:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net