VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Bất Đồng Nhưng Không Bất Hòa

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
VPNS
C:11/10/2018; 529 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.37 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net