VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Bất Đồng Nhưng Không Bất Hòa

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
VPNS
C:11/10/2018; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 20:32:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Mission Viejo, CA, US326.87 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Sống Với Thánh Kinh

TinHuu.com | KinhThanh.app