VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu

Thi-thiên 42:1
Mục Sư Trần Quang Vinh
C:11/30/2019; 538 xem
Xem lần cuối 1.45 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Thi-thiên 42.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 42.

Suy Gẫm Mùa Vọng, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh