VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Thời Gian Và Vĩnh Cửu

2 Phi-e-rơ 3:8-9
VPNS
C:1/6/2020; P: 1/5/2020; 871 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 3.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net