VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
VPNS
C:5/31/2020; P: 5/30/2020; 758 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 16:20:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net