VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Điều Răn Thứ Hai

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6
VPNS
C:6/29/2020; P: 6/28/2020; 440 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net