VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Điều Răn Thứ Hai

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6
VPNS
C:6/29/2020; P: 6/28/2020; 398 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 8:21:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Buon Ma Thuot, Vietnam3244.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xét Lòng (VPNS)5
2Bày Tỏ Tình Yêu Thương Qua Lời Nói Ân Hậu (VPNS)5
3Làm Điều Thiện Bằng Tình Yêu Thương (VPNS)1
4Trông Đợi Với Hy Vọng (Mục Sư Trần Quang Vinh)1
5Sự Sáng Đẩy Lui Sự Ác (VPNS)1

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net