VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Autumn Photo

Lấy Lòng Yêu Thương Làm Đầy Tớ Lẫn Nhau

Ma-thi-ơ 20:20-28
VPNS
C:9/1/2020; P: 8/31/2020; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.70 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net