VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Luật Lệ Đối Với Người Nam Nô Lệ

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:1-6
VPNS
C:10/29/2020; P: 10/28/2020; 320 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.56 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net